Systemkrav

 • Windows-dator med anslutning till Internet
 • LAN-kabel för att ansluta mottagaren till Internet
 • Operativsystem
  • Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (SP1, 32-bitars/64-bitars) Windows XP Home Edition/Professional/Media Center Edition 2005 (SP3, 32-bitars)
 • Minimikrav för datorn:
  • Processor: Celeron
  • Klockhastighet: 1 GHz eller snabbare
  • Minne (RAM) (Windows XP): 512 MB eller mer
  • HDD: 20 MB eller mer ledigt diskutrymme.
   280 MB ledigt diskutrymme krävs om .NET Framework 2.0 inte är installerat.
  • Bildskärm: 1 024 × 768, High Color (65 536 färger) eller högre upplösning
  • Nätverk: 100Base-TX eller senare

Installera

Programvaran ES Utility krävs för att du ska kunna uppdatera den fasta programvaran. Följ stegen nedan för att installera programvaran ES Utility på datorn:

Obs! Du behöver inte installera ES Utility om du redan har installerat verktyget.

 1. Starta datorn och logga in som administratör eller med ett konto med administratörsbehörigheter.
 2. Sätt in den medföljande cd-rom-skivan med ES Utility i cd-rom-enheten.
 3. Installationsprogrammet startas automatiskt och skärmen Software Setup (Installera programvara) visas.
  • Om installationsprogrammet inte startas navigerar du till cd-rom-filerna och dubbelklickar på filen SetupLauncher.exe.
  • Om du inte har cd-skivan för ES Utility kan du hämta programmet ES Utility till datorn här. Öppna sedan den hämtade mappen och dubbelklicka på filen SetupLauncher.exe.
 4. Installera programvaran ES Utility genom att följa anvisningarna i meddelandet på skärmen.
 5. Läs avtalet på skärmen Welcome to the Software Setup (Välkommen till programvaruinstallationen). Om du accepterar klickar du på I accept the terms of the license agreement (Jag accepterar villkoren i licensavtalet) och klickar på Next (Nästa).
 6. Klicka på ikonen för ES Utility under Software (Programvara) på skärmen Software Setup (Installera programvara). 7. Klicka på Install (Installera) under ES Utility på skärmen Software Setup (Installera programvara).
 8. Klicka på Next (Nästa) på skärmen Welcome to the ES Intaller (Välkommen till installationsprogrammet för ES).
 9. Välj Custom (Anpassad) på skärmen Setup Type (Installationstyp) och klicka på Next (Nästa).
 10. Klicka på Next (Nästa) på skärmen Choose a Destination Folder (Välj en målmapp).
 11. Välj Add a shortcut to the desktop (Skapa en genväg på skrivbordet) på skärmen Add a desktop shortcut (Skapa en genväg på skrivbordet) och klicka på Next (Nästa).
 12. Klicka på Install (Installera) på skärmen Install the program (Installera programmet).
 13. Klicka på Finish (Slutför) på skärmen ES Utility was successfully installed (ES Utility har installerats).

  Programvaran har installerats och ikonen för ES Utility läggs till på skrivbordet.