Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • RSX-GS9

Om den här filen

Fördelar och förbättringar från tidigare uppdatering

 • Inbyggd DSD 11,2 MHz/1-bits uppspelning(*) med Android-smartphone med USB DAC
  Inbyggd DSD 5,6 MHz/1-bits uppspelning(*) med iPhone med USB DAC
  båda via Sony | Music Center.
  (*)För inbyggd DSD-uppspelning krävs en smartphone.
 • Kompatibel med USB-DAC-utgång i Sony | Music Center-appen

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Visa låttitel via USB 1 och USB 2
 • Visa uppringarens namn när du använder handsfreesamtal med Bluetooth®
 • Gå till Inställningar > Sony-appen för att ställa in så att Music Center-appen startas automatiskt eller avaktiveras
 • Ställa in ljusstyrka
 • Inbyggt DSD 11,2 MHz/1-bits uppspelning med Walkman(*) med USB DAC
  (*)För inbyggt DSD 11,2 MHz/1-bits uppspelning krävs en kompatibel Walkman.
  En kompatibel Walkman kanske inte är tillgänglig i ditt land eller din region.
 • Kompatibel med Sony | Music Center-appen
 • DSD5.6MHz/1-bits innehåll kan nu spelas upp via USB1- och USB2-portarna
 • Felkorrigeringar för högpassfilter och lågpassfilter
 • Korrigering av fel som innebar att tidsjusteringsdisplayen släcktes när tändningen slogs på

Filinformation

Filnamn

 • RSXGS9_v13.zip

Filversion

 • 13

Filstorlek

 • 72.1 MB (75 699 787 byte)

Utgivningsdatum

 • 09/11/2017

Förberedelser

 • Versioner av fast programvara som berörs:
  • Uppdateringen är inte nödvändig om den fasta programvaran är version 13 eller senare.

Så här kontrollerar du programvaruversionen på huvudenheten

Obs! Se till att du har tillgång till fjärrkontrollen.

 1. Starta huvudenheten.
 2. Håll knappen SRC på huvudenheten intryckt i en sekund för att stänga av ljudkällan och visa klockan.
 3. Tryck på MENU på fjärrkontrollen i mer än två sekunder.
 4. Tryck på ↑- och ↓-knapparna på fjärrkontrollen för att välja GENERAL, och tryck sedan på ENTER på fjärrkontrollen.
 5. Tryck på ↑- och ↓-knapparna på fjärrkontrollen för att välja Firmware (Fast programvara), och tryck sedan på ENTER på fjärrkontrollen.
 6. Tryck på ↑- och ↓-knapparna på fjärrkontrollen för att välja Version, och tryck sedan på ENTER på fjärrkontrollen.
 7. Den befintliga programversionen visas. Om versionen är 13 eller senare, behöver du inte utföra uppdateringen.

Installera

1. Förberedelse: Förbereda en USB-lagringsenhet inför uppdatering av fast programvara

 1. Sätt i USB-enheten i datorn och formatera den med FAT16-, FAT32- eller ex-FAT-filsystemet.
 2. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet.
 3. Hämta uppdateringsfilen till datorn.
  • Filnamn: RSXGS9_v13.zip
  • Filstorlek: 72.1 MB (75 699 787 byte)
 4. Dekomprimera den hämtade zip-filen.
 5. Kopiera mappen UPDATE under rotkatalogen på USB-enheten som är ansluten till datorn.
 6. Koppla bort USB-enheten från datorn.

2. Uppdatering: Uppdatera den fasta programvaran på huvudenheten via USB-lagringsenheten

Obs!

 • Uppdateringen via USB kan endast ske via USB1-porten på frontpanelen.
 • Följ alla steg nedan.
 • Uppdateringen i bilen tar cirka fem minuter.
 • Parkera bilen på en säker plats och starta motorn för att undvika att strömmen till enheten tar slut.
 • Koppla inte från batteriströmkällan och stäng inte av tändningen (extern strömförsörjning) under uppdateringen, eftersom det kan orsaka felfunktion.

 1. Sätt huvudenheten på ON och vänta i 30 sekunder tills enheten har aktiverats från viloläge.
 2. Håll knappen SRC på huvudenheten intryckt i en sekund för att stänga av ljudkällan och visa klockan.
 3. Tryck på MENU på fjärrkontrollen i mer än två sekunder.
 4. Tryck på ↑- och ↓-knapparna på fjärrkontrollen för att välja GENERAL, och tryck sedan på ENTER på fjärrkontrollen.
 5. Tryck på ↑- och ↓-knapparna på fjärrkontrollen för att välja Firmware (Fast programvara), och tryck sedan på ENTER på fjärrkontrollen.
 6. Tryck på ↑- och ↓-knapparna på fjärrkontrollen för att välja Update (Uppdatera), och tryck sedan på ENTER på fjärrkontrollen.
 7. Tryck på ↑- och ↓-knapparna på fjärrkontrollen för att välja YES (Ja), och tryck sedan på ENTER på fjärrkontrollen.
 8. När meddelandet ”Insert USB” (Sätt i USB) visas på displayen, ska du sätta i USB-lagringsenheten med uppdateringsfilen i USB1-porten.
 9. Uppdateringen tar cirka fem minuter. När uppdateringen är klar, startas enheten om automatiskt från OFF-läge (där klockan visas).
 10. Kontrollera att den fasta programvaran har uppdaterats genom att följa stegen i ”Så här kontrollerar du programvaruversionen på huvudenheten” ovan. Om versionsnumret är 13, är uppdateringen av den fasta programvaran klar.