Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Bluetooth-kodeken ”aptX HD” tillagd
 • Förbättringar av övriga funktioner

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av fast programvara 1.10 för NW-A45 / NW-A45HN / NW-A46HN / NW-A47 (Windows)

Filversion

 • Version 1.10

Filstorlek

 • 115 MB (120 879 976 byte)

Utgivningsdatum

 • 09-11-2017

Förberedelser

Kontrollera versionen av den fasta programvaran

Behöver jag hämta uppdateringen? Uppdateringen är inte nödvändig om den fasta programvaran i din Walkman-enhet redan har uppdaterats till version 1.10 via den automatiska uppdateringsfunktionen.
Du kan enkelt kontrollera vilken version av den fasta programvaran du har:

 1. Tryck på ikonen [Options/Settings] (Alternativ/Inställningar) i skärmens nedre högra hörn
 2. Välj menyn [Settings] (Inställningar)
 3. Bläddra ner och välj menyn [Unit Information] (Enhetsinformation)
 4. Kontrollera modellen och programvaruversionen.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den fasta programvaran är kompatibel med de vanligaste versionerna av Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 (Service Pack 1 eller senare)

VIKTIGT! Stöds inte av andra operativsystem än de som listas ovan.
Obs! [Compatibility mode] (kompatibilitetsläge) för Windows 7 stöds inte.

Hämta

Innan du uppgraderar

 • Efter uppdateringen kan den fasta programvaran inte återställas till en tidigare version.
 • Överför alla data från enheten till datorn i förväg, eftersom det finns risk att data går förlorade under uppdateringen om de är kvar på enheten.
  Vi kan inte garantera att data inte förstörs eller raderas av den här uppdateringen.
 • Enheten behöver cirka 200 MB ledigt utrymme under uppdateringen. Kontrollera att mängden ledigt utrymme är tillräckligt.
 • Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme i det inbyggda flash-minnet, ska du överföra eventuella onödiga data tillbaka till datorn för att frigöra mer utrymme.
 • Om du använder Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 7 visas meddelandet ”Windows needs your permission to continue” (din tillåtelse krävs innan Windows-åtgärden kan fortsätta) i dialogrutan User Account Control (kontroll av användarkonto). Klicka på Fortsätt och följ anvisningarna.

Installera

Steg 1: Installera uppdateringen

Logga in som administratör på datorn.

 1. Läs och godkänn villkoren.
 2. Hämta filen till datorn.
 3. Anslut din Walkman till datorn via en USB-port när hämtningen är klar.
 4. Stäng alla program som körs på datorn.
 5. Dubbelklicka på den sparade filen och följ anvisningarna på skärmen.
  Koppla inte bort enheten från datorn medan uppgraderingen pågår.
 6. Klicka på [Finish] (Slutför) när det visas ett meddelande om att uppgraderingen är klar.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet [Check the firmware version] (kontrollera programvaruversion).

Om versionsnumret är 1.10 har uppgraderingen lyckats.