Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • NW-WS413
 • NW-WS414

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Åtgärdar ett fel vid uppspelning där meddelandet "No Data" (inga data) eller "Data Error" (datafel) visas

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel som gör att uppspelning ibland inte är tillgänglig
 • Förbättring av funktionen för slumpmässig uppspelning
 • Åtgärdar ett problem med att spela upp spellistor när de överförs till Walkman-enheten via Content Transfer
 • Förbättringar av övriga funktioner

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av fast programvara 1.03 för NW-WS413 / NW-WS414 (Mac)

Filversion

 • Version 1.03

Filstorlek

 • 38.7 MB (40 673 904 byte)

Utgivningsdatum

 • 17-10-2017

Förberedelser

Kontrollera versionen av den fasta programvaran

Behöver jag hämta uppdateringen? Uppdateringen är inte nödvändig om den fasta programvaran i din Walkman-enhet redan har uppdaterats till version 1.03 via den automatiska uppdateringsfunktionen.
Du kan enkelt kontrollera vilken version av den fasta programvaran du har

 1. Anslut Walkman-enheten till datorn via USB-hållaren (medföljer).
 2. Öppna filen "information.txt" i mappen [WALKMAN] på datorn.
 3. Filen "information.txt" innehåller följande information:
  • 01: Modellserienamn
  • 02: Systemprogramvarans version
  Kontrollera modellen och programvaruversionen.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den fasta programvaran är kompatibel med de vanligaste versionerna av Mac OS:

 • macOS 10.13-10.15
VIKTIGT! Stöds inte av andra operativsystem än de som listas ovan.

Hämta

Innan du uppgraderar

 • Efter uppdateringen kan den fasta programvaran inte återställas till en tidigare version.
 • Överför alla data från enheten till datorn i förväg, eftersom det finns risk att data går förlorade under uppdateringen om de är kvar på enheten.
  Vi kan inte garantera att data inte förstörs eller raderas av den här uppdateringen.
 • Enheten behöver cirka 60 MB ledigt utrymme under uppdateringen. Kontrollera att mängden ledigt utrymme är tillräckligt.
 • Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme i det inbyggda flash-minnet, ska du överföra eventuella onödiga data tillbaka till datorn för att frigöra mer utrymme.

Installera

Steg 1: Installera uppdateringen

Logga in som administratör på datorn.

 1. Läs och godkänn villkoren.
 2. Hämta filen till datorn.
 3. Anslut din Walkman till datorn via den medföljande USB-hållaren när hämtningen är klar.
 4. Stäng alla program som körs på datorn.
 5. Dubbelklicka på den sparade filen och följ anvisningarna på skärmen.
  Koppla inte bort enheten från datorn medan uppgraderingen pågår.
  Kommentar för MacOS 10.15-användare: När du startar uppdateringsverktyget för första gången på macOS 10.15 visas meddelandet [Software Update Tool would like to access files on a removable volume]. Om du klickar på [OK] startas uppdateringen. Om du klickar på [Don't Allow/Tillåt inte] visas ett felmeddelande och uppdateringen misslyckas.
 6. Klicka på [Finish] (Slutför) när det visas ett meddelande om att uppgraderingen är klar.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet [Check the firmware version] (kontrollera programvaruversion).

Om versionsnumret är 1.03 har uppgraderingen lyckats.