Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • CMT-X7CD
 • CMT-X7CDB

Om den här filen

 • Namn:Uppdatering av inbyggd programvara MC2.08 för CMT-X7CD/CMT-X7CDB
 • Utgivningsdatum:31-08-2017
 • Måste jag uppdatera?Du behöver inte det här uppdateringsprogrammet om ditt ljudsystem redan har uppdaterats till version MC2.08.
  Om du inte är säker är det enkelt attkolla vilken version av programvaran du hardu har:
  1. Tryck påpå enheten för att sätta på systemet och vänta några minuter tills antennikonen visas på displayen
  2. Tryck och håll nere >>| ochpå enheten så visas "MC X.XX" på displayen. Siffran till höger om MC är versionen.
  3. Tryck på >>| på enheten så visas "CD XXXX" på displayen. Siffran till höger om CD är versionen.
  4. Tryck på >>| på enheten intryckt så visas "NW X.XX" på displayen. Siffran till höger om NW är versionen.
  5. Tryck på >>| på enheten så återgår den till det läge den befann sig i innan versionen visades.
 • Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

  • Viktigt! Den här uppdateringen av den inbyggda programvaran måste utföras för att du ska kunna fortsätta använda musiksystemet Spotify
 • Tidigare fördelar och förbättringar

  • Förbättrar uppspelning av särskilt innehåll från Music Unlimited

Hämta

Programvaruuppdateringen sker via internet (nätverk). Kontrollera följande steg.
Obs! Du kan inte uppdatera till den senaste programvaran om enheten INTE är ansluten till internet (nätverk). När en ny programvaruversion upptäcks uppdateras systemet när det ansluts till internet, och "UPDATE" (Uppdatering) visas på displayen. Då följer du stegen nedan för att uppdatera till den senaste versionen.

 1. Tryck på MENU (Meny).
 2. Tryck på för att välja "NETWORK" (Nätverk) och tryck sedan på
 3. Tryck på för att välja "UPDATE" (Uppdatering) och tryck sedan på
 4. Tryck på för att välja "OK" och tryck sedan på

Uppdatering startar.
När uppdateringen har slutförts visas "COMPLETE" (Slutförd). Tryck på för att stänga av enheten och tryck en gång till för att sätta på den igen. Kontrollera versionen på den inbyggda programvaran i ditt ljudsystem. När "MC2.08" visas har uppdateringen av den inbyggda programvaran slutförts.
Obs!

 • Det brukar ta 3-10 minuter för systemet att slutföra uppdateringen. Det kan ta längre tid, beroende på nätverksmiljön.
 • Använd inte enheten eller fjärrkontrollen under uppdateringen. Du får heller inte stänga av systemet eller dra ut strömsladden under uppdateringen.