Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • SRS-X88

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • VIKTIGT! Den här uppdateringen av den inbyggda programvaran måste utföras för att du ska kunna fortsätta använda musiksystemet Spotify.
  Förbättrar driftstabiliteten när du spelar upp musikfiler på ett lokalt nätverk.

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Förbättrar driftstabiliteten när du använder en musikdistributionstjänst på internet.
 • Google Cast för ljud:
  • Googles funktion för flera rum stöds nu
 • Hanterings- och stabilitetsförbättringar

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av fast programvara till v. 1.60.2994

Filversion

 • 1.60.2994

Utgivningsdatum

 • 31-08-2017

Förberedelser

Kontrollera versionen av den fasta programvaran

Behöver jag ladda ned uppdateringen? Du behöver inte det här uppdateringsprogrammet om ditt ljudsystem redan har uppdaterats till version 1.60.XXXX.
Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Anslut enheten till datorn med en LAN-kabel (medföljer inte).
 2. Anslut nätkabeln (medföljer) till nätadaptern (medföljer). Tryck på knappen on/standby [på/standby] för att slå på enheten.

  Vänta tills LINK-indikatorn slutar blinka och lyser rosa
 3. Öppna Sony Network Device Setting [Sony-nätverksenhetsinställningar] på datorn.
  1. Öppna en webbläsare.
  2. Ange följande webbsideadress i adressfältet: http://169.254.1.1

 1. Välj språk i Language Setup [Språkinställning] om alternativet visas.
 2. "X.XX.X.XX" är versionen under System Software Version [Version av systemprogramvara] i menyn Device Details [Enhetsinformation].

Det finns två enkla metoder för att uppdatera den fasta programvaran i SRS-X88:

Du behöver:Varför välja den här metoden?
Internet/nätverk
***REKOMMENDERAS***
 • En Ethernet-kabel eller en trådlös router för att ansluta SRS-X88 till internet
 • För att säkerställa att SRS-X88 är ansluten till:
  • en aktiv Internetanslutning
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den fasta programvaran.
USB-lagringsenhet
 • Dator
 • USB-lagringsenhet
Uppdatera den fasta programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet.

Installera

Uppdatera SRS-X88 på internet

Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste sättet att uppdatera. Den tar vanligtvis cirka 3-10 minuter.
Obs! Du kan inte uppdatera till den senaste programvaran om enheten INTE är ansluten till internet (nätverk).

Installera uppdateringen

 1. Anslut till internet (nätverk)
  Obs! När högtalaren har anslutits direkt till en dator med LAN-kabeln för att kontrollera versionen måste du koppla loss LAN-kabeln och återansluta den till en åtkomstpunkt.
 2. Om högtalaren är påslagen, ska du stänga av den genom att trycka på (på/viloläge)
 3. Slå på strömmen genom att trycka på (på/viloläge)
 4. Vänta tills LINK-indikatorn slutar blinka och lyser orange eller rosa. När det finns en tillgänglig programvaruuppdatering tänds knappen UPDATE.Obs! Knappen UPDATE [Uppdatering] tänds inte om den senaste programvaruversionen redan finns installerad.
 5. Tryck på knappen UPDATE [Uppdatering] och håll den intryckt tills du hör att den piper. När uppdateringen av programvaran startar börjar knappen UPDATE [Uppdatering] blinka. Obs! Högtalaren kan inte användas under uppdateringen.

 6. Knappen UPDATE [Uppdatering] blinkar på olika sätt under uppdateringen (intervall och status).
 7. Knappen UPDATE [Uppdatering] slocknar och högtalaren övergår automatiskt till standbyläge eller BLUETOOTH/nätverksstandbyläge när uppdateringen har slutförts.
 8. Kontrollera versionen genom att följa stegen under så här kontrollerar du versionen av inbyggd programvara. Sedan är uppdateringen klar.

Möjligt problem under uppdateringen

När uppdatering pågår blinkar lampan rött och UPDATE-knappen blinkar orange.

Programvaruuppdateringen misslyckades. När det här händer kan du inte använda enheten eller några funktioner förutom strömknappen. Kontrollera högtalaren genom att följa de här stegen, och slutför programvaruuppdateringen med hjälp av en USB-flashenhet.

 1. Håll -knappen intryckt för att stänga av högtalaren.
 2. Håll -knappen intryckt för att slå på högtalaren.
 3. Vänta i ca tre minuter (eller tills nätverksanslutningen har upprättats) och kontrollera sedan statusen för högtalarens UPDATE-knapp.

UPDATE-knappen lyser fortfarande orange.

Programvaruuppdateringen misslyckades. Utför uppdateringen av den fasta programvaran för Personal Audio System via USB-minne – procedur A. Följ länken nedan:

-indikatorn blinkar röd och UPDATE-knappen blinkar orange

Programvaruuppdateringen misslyckades. Utför uppdateringen av den fasta programvaran för Personal Audio System via USB-minne – procedur B. Följ länken nedan:

Obs!

 • Koppla INTE bort högtalaren från nätströmmen och nätverket under uppdateringen.
 • Koppla INTE bort nätadaptern förrän uppdateringen är klar.
 • Stäng INTE av enheten medan uppdateringen pågår.
 • Uppdateringen tar vanligtvis tre till tio minuter. Den kan ta längre tid beroende på nätverksmiljön.

Uppdatera via en USB-minne och datorn

Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Hämta uppdateringsfilen till datorn, flytta över den till en USB-minnesenhet och överför den sedan till SRS-X88.

Förberedelser inför uppdatering av fast programvara

Innan du hämtar den fasta programvaran måste du se till att ett av följande operativsystem finns på datorn, och att du har den USB-flashenhet som krävs:

Operativsystem som stöds

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 med Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X (10.4) eller senare.
Obs! Om du använder Windows® 8.1 ska du välja skrivbordsläget. Funktionaliteten kan inte garanteras på alla PC-datorer med kompatibelt operativsystem.

Lagringsmedia

 • USB-flashenheten måste ha en kapacitet på mer än 256 MB.
Obs! Funktionaliteten kan inte garanteras med alla USB-enheter.

Uppdatering av fast programvara för Personal Audio System via USB-minne – procedur A

Obs!Du kan inte återställa den tidigare programvaruversionen efter uppdateringen.

Hämta den fasta programvaran:

 1. Stäng alla andra fönster och program än den här sidan.
 2. Läs igenom villkoren på sidan och godkänn dem genom att markera rutan.
 3. Hämta uppdateringen av den fasta programvaran. Hämtningen av filen SRSX88V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes) börjar.
 4. Spara filen på datorns skrivbord.
  Obs! Om du använder Windows 10 eller 8.1, kan uppdateringsfilen sparas automatiskt i mappen Hämtade filer. Klicka på Skrivbord på startskärmen och leta reda på den hämtade filen i mappen Hämtade filer med hjälp av Utforskaren.

Obs! Denna uppdateringsfil avser endast SRS-X88. Du kan inte använda filen med andra modeller av Personal Audio System.

Förbered den hämtade filen:

 • Med Windows
  1. Högerklicka på den hämtade filen SRSX88V1602994.zip.
  2. Klicka på Extract All (Extrahera alla).
  3. Klicka på Extract (Extrahera) i fönstret Extract Compressed (Zipped) Folders (Extrahera komprimerade mappar).
  4. Mappen SRSX88V1602994 öppnas på datorns skrivbord.
  5. Filen UPDATE innehåller fyra filer: LUTE02-FW.BIN, LUTE02-FW.ID, LUTE02-FW_MB.BIN och LUTE02-FW_MB.ID
 • Med Mac OS
  1. Dubbelklicka på den sparade filen SRSX88V1602994.zip.
  2. Mappen SRSX88V1602994 skapas på datorn.

Obs! Beroende på vilket operativsystem du använder kan det hända att filen packas upp automatiskt när den hämtas. Beroende på vilket operativsystem du använder kanske du inte kan packa upp filen enligt anvisningarna ovan. Använd i så fall ett dekomprimeringsverktyg.

Kopiera uppdateringsfilen till USB-minnet:

 1. Sätt i det initierade (formaterade) USB-minnet i USB-ingången på datorn.
 2. Kopiera mappen Update till USB-minnet.
 3. Se illustrationen nedan:

Uppdatera ljudanläggningen via USB:

 1. Anslut nätadaptern (medföljer) till DC IN 18 V-uttaget på högtalaren.
 2. Sätt i nätsladden ansluten till nätadaptern i ett nätuttag. Se till att sladden sitter i ordentligt. Sätt NETWORK OFF/ON-reglaget på baksidan i läget ON.
 3. Tryck på knappen (på/viloläge) för att slå på enheten.
 4. Vänta tills LINK-indikatorn börjar blinka långsammare efter cirka fyra minuter.
 5. Tryck på knapparna AUDIO IN och ”volym ned” och håll dem intryckta.
 6. UPDATE-knappen tänds efter pipljuden. Obs! Om du är ansluten till ett nätverk kanske UPDATE-knappen redan lyser orange. Även om så är fallet följer du instruktionerna på den här sidan och väntar tills du hör pipljudet.
 7. Sätt i USB-minnet i DC-OUT ONLY (USB)-porten på högtalarens baksida medan UPDATE-knappen lyser.
 8. När uppdateringen av programvaran startar, börjar UPDATE-knappen blinka.
  Obs! Högtalaren kan inte användas medan uppdateringen pågår.
 9. UPDATE-knappen blinkar på olika sätt under uppdateringen (intervall och status).
 10. UPDATE-knappen slocknar och högtalaren sätts automatiskt i viloläge eller BLUETOOTH/nätverksviloläge när uppdateringen är klar.
 11. Kontrollera programversionen genom att följa stegen under Så här kontrollerar du versionen av den fasta programvaran. Uppdateringen är klar.

Obs!

 • Koppla INTE bort högtalaren från nätströmmen och nätverket medan uppdateringen pågår.
 • Koppla INTE bort nätadaptern förrän uppdateringen är klar.
 • Stäng INTE av enheten medan uppdateringen pågår.
 • Uppdateringen tar vanligtvis tio minuter.

Uppdatering av fast programvara för Personal Audio System via USB-minne – procedur B

Om -indikatorn blinkar röd och UPDATE-knappen blinkar orange, har programuppdateringen misslyckats.
Du måste hämta uppdateringsfilen till datorn, spara den på ett USB-minne och överföra den till högtalaren.
Följ stegen nedan.Obs!Du kan inte återställa den tidigare programvaruversionen efter uppdateringen.

Hämta den fasta programvaran:

 1. Stäng alla andra fönster och program än den här sidan.
 2. Läs igenom villkoren på sidan och godkänn dem genom att markera rutan.
 3. Hämta uppdateringen av den fasta programvaran. Hämtningen av filen SRSX88V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes) börjar.
 4. Spara filen på datorns skrivbord.
  Obs! Om du använder Windows 10 eller 8.1, kan uppdateringsfilen sparas automatiskt i mappen Hämtade filer. Klicka på Skrivbord på startskärmen och leta reda på den hämtade filen i mappen Hämtade filer med hjälp av Utforskaren.

Obs! Denna uppdateringsfil avser endast SRS-X88. Du kan inte använda filen med andra modeller av Personal Audio System.

Förbered den hämtade filen:

 • Med Windows
  1. Högerklicka på den hämtade filen SRSX88V1602994.zip.
  2. Klicka på Extract All (Extrahera alla).
  3. Klicka på Extract (Extrahera) i fönstret Extract Compressed (Zipped) Folders (Extrahera komprimerade mappar).
  4. Mappen Update placeras på datorns skrivbord med följande filer: LUTE02-FW.BIN, LUTE02-FW.ID, LUTE02-FW_MB.BIN, LUTE02-FW_MB.ID
 • Med Mac OS
  1. Dubbelklicka på den sparade filen SRSX88V1602994.zip.
  2. Mappen Update placeras på datorns skrivbord med följande filer: LUTE02-FW.BIN, LUTE02-FW.ID, LUTE02-FW_MB.BIN, LUTE02-FW_MB

Obs! Den hämtade filen kan packas upp automatiskt om du använder något av operativsystemen ovan. Om du inte kan packa upp filerna genom att följa de här stegen, kan du behöva använda ett separat dekomprimeringsprogram.

Kopiera uppdateringsfilen till USB-minnet:

 1. Sätt i USB-minnet i en av USB-portarna på datorn.
 2. Dra mappen Update från skrivbordet till USB-minnet.
 3. Se illustrationen nedan:

Uppdatera ljudanläggningen via USB:

 1. Anslut högtalaren till ett nätuttag via den medföljande nätadaptern.
 2. Sätt nätverksreglaget på högtalarens baksida i läget ON.
 3. Stäng av högtalaren när -indikatorn blinkar röd och UPDATE-knappen blinkar orange.
 4. Sätt i USB-minnet med uppdateringsfilerna i DC-OUT ONLY (USB)-porten på högtalaren.
 5. Sätt på högtalaren igen.
 6. Obs! Utför steg 3–5 inom tre minuter.
 7. Den fasta programvaran hämtas till högtalaren när UPDATE-knappen börjar blinka.
  Obs! Det går inte att använda högtalaren medan hämtningen pågår.
 8. Knappen blinkar allt långsammare medan hämtningen fortsätter, och upphör när uppdateringen är klar.
 9. Högtalaren sätts automatiskt i viloläge eller Bluetooth/nätverksviloläge när hämtningen är klar.
 10. Kontrollera att uppdateringen är klar enligt anvisningarna i Kontroll av programvaruversion för trådlös högtalare SRS-X88. Så här kontrollerar du versionen av den fasta programvaran. Uppdateringen är klar.