Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • CMT-SX7

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • VIKTIGT! Den här uppdateringen av den inbyggda programvaran måste utföras för att du ska kunna fortsätta använda musiksystemet Spotify.
  Förbättrar driftstabiliteten när du spelar upp musikfiler på ett lokalt nätverk.

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Förbättrar driftstabiliteten när du använder en musikdistributionstjänst på internet.
 • Google Cast för ljud:
  • Googles funktion för flera rum stöds nu
 • Hanterings- och stabilitetsförbättringar

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av fast programvara för hemmaljudanläggningen CMT-SX7

Filversion

 • MC 1.62 / NW 2994

Filstorlek

 • 154 MB (161 896 517 byte)

Utgivningsdatum

 • 31/08/2017

Förberedelser

Kontrollera versionen av den fasta programvaran

Om versionen visas som ”MC 1.60 / NW 2935” eller äldre rekommenderar vi att du uppdaterar den fasta programvaran.

Du kan enkelt kontrollera vilken version av den fasta programvaran du har:

 1. Tryck på enhetens -knapp för att slå på den och vänta i några minuter tills antennsymbolen visas.

 2. Håll knapparna ENTER och CD Eject intryckta på enheten tills ”MC X.XX” visas.
 3. Vrid >>|-knappen på enheten till höger så visas ”CD X.XXX” på displayen.
 4. Vrid >>|-knappen på enheten till höger så visas ”NW XXXX” på displayen.
 5. Vrid >>|-knappen på enheten till höger så återgår den till föregående displayvisning.

Viktigt meddelande

 • VIKTIGT! Om du inte har gjort programvaruuppdateringarna vi presenterade på den här webbplatsen den 30 juli 2016 och därefter bör du dra ur högtalarsladden och/eller hörlurarna innan du slår på huvudenheten.
 • Obs! Du kan inte återställa den tidigare programvaruversionen efter uppdateringen.
 • Läs anvisningarna noggrant eftersom du annars kan skada CMT-SX7
 • Stäng inte av CMT-SX7 och koppla inte bort anläggningen från strömkällan medan uppdateringen pågår
 • Tryck inte på några andra knappar än de som anges i anvisningarna
 • Koppla inte från nätsladden eller nätverkskabeln (LAN) medan hämtningen och uppdateringen pågår. Behåll anslutningarna.
 • Använd inte systemet och fjärrkontrollen medan hämtning och uppdatering pågår.
 • Koppla inte från nätsladden innan uppdateringen är klar. Anläggningen kan upphöra att fungera.

Det finns två enkla metoder för att uppdatera den fasta programvaran i CMT-SX7:

Du behöver:Varför välja den här metoden?
Internet/nätverk
***REKOMMENDERAS***
 • En Ethernet-kabel eller en trådlös router för att ansluta CMT-SX7 till Internet
 • För att säkerställa att CMT-SX7 är ansluten till
  • en aktiv Internetanslutning
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den fasta programvaran.
USB-lagringsenhet
 • Dator
 • USB-lagringsenhet
Uppdatera den fasta programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till Internet.

Installera

Uppdatera CMT-SX7 på internet

Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste sättet att uppdatera. Den tar vanligtvis cirka 15–30 minuter. Ställ först in utrustningen och hämta sedan uppdateringen från internet till CMT-SX7.

Du behöver:

 • En aktiv internetanslutning (via Ethernet-kabel eller trådlös router)

Ställa in utrustningen:

 1. Koppla från högtalarkabeln och hörlurarna innan du slår på huvudenheten.
 2. Anslut CMT-SX7 till internetkällan via en Ethernet-kabel eller trådlös anslutning via router.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Tryck på för att slå på anläggningen och vänta några minuter tills ikonen ”UPDATE” visas i teckenfönstret.


 2. Tryck på MENU på fjärrkontrollen, tryck på ↑/↓ för att välja ”Update Menu” (Uppdatera meny) och tryck på ENTER.


 3. Tryck på ENTER på fjärrkontrollen när ”via Network” (Via nätverk) visas.


 4. Tryck på ENTER på fjärrkontrollen när ”OK” blinkar.


 5. Vänta i cirka tio minuter tills hämtningen och uppdateringen är klara. 6. Starta uppdateringen genom att trycka på OK på fjärrkontrollen.
 7. Stäng av anläggningen genom att trycka på när ”Complete” visas.


 8. Tryck på på enheten igen och starta anläggningen.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

 1. Se versionen på den fasta programvaran på enheten och kontrollera att den har uppgraderats till den senaste versionen.

Om meddelandet ”Cannot Download” (Kan inte hämta) eller ”Push POWER” (Tryck på POWER) visas under uppdateringen, har uppdateringen misslyckats. När detta händer kan du inte använda några funktioner på anläggningen utom strömknappen. Kontrollera högtalarens tillstånd enligt stegen nedan och slutför programuppdateringen via ett USB-minne.

 1. Tryck på -knappen och stäng av högtalaren.
 2. Tryck på -knappen och slå på anläggningen.
 3. Vänta i cirka tre minuter (eller tills nätverksanslutningen är upprättad) och kontrollera sedan teckenfönstret på högtalaren.
  1. Uppdateringen har inte slutförts


  2. ⇒ Programuppdateringen är INTE klar, men högtalaren är i normalt tillstånd.
   Uppdatera inte programvaran via nätverket, utan använd metoden med USB-enhet.


  3. ”Update Retry” (Nytt försök att uppdatera) visas


  4. ⇒ Programuppdateringen misslyckades och högtalaren kan inte användas i detta tillstånd. Det här är ett annat tillstånd än Uppdateringen har inte slutförts. Följ stegen nedan:

 1. Hämta filen CMTSX7V1622994.zip [154 MB (161 896 517 byte)] till datorn och notera i vilken katalog den sparas.
 2. Extrahera filen på datorn. Den extraherade mappen heter UPDATE.
 3. Kontrollera att följande fyra filer finns i mappen UPDATE:
  • CMT-SX7: LUTE04-FW.BIN, LUTE04-FW.ID, LUTE04-FW_MB.BIN and LUTE04-FW_MB.ID

För Windows®-operativsystem:

 1. Öppna katalogen där mappen skapades och högerklicka på mappen UPDATE.
 2. Klicka på Send To... (Skicka till).
 3. Klicka på den enhet som motsvarar USB-enheten (till exempel Flyttbar disk E:).
 4. Uppdateringsmappen kopieras till USB-enheten.

För Mac OS® X-operativsystem:

 1. Dra och släpp mappen UPDATE till USB-enhetens rotmapp.

Obs! Uppdateringen kan inte utföras om filen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om filnamnet ändras.

 1. Sätt i USB-minnet i den främre USB-A-porten medan ”Update Retry” (Nytt försök att uppdatera) visas.


 2. Tryck på ENTER på fjärrkontrollen när ”OK” visas på skärmen.


 3. Vänta i cirka tio minuter tills hämtningen och uppdateringen är klara. 4. Starta uppdateringen genom att trycka på OK på fjärrkontrollen.
 5. Stäng av anläggningen genom att trycka på när ”Complete” visas.


 6. Se versionen på den fasta programvaran på enheten och kontrollera att den har uppgraderats till den senaste versionen.

Uppdatera via en USB-minne och datorn

Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Hämta uppdateringsfilen till datorn, flytta över den till en USB-minnesenhet och överför den sedan till CMT-SX7.

Förberedelser inför uppdatering av fast programvara

Innan du hämtar den fasta programvaran, ska du kontrollera att datorn körs med ett av följande operativsystem och förbereda USB-enheten.

Operativsystem

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X version 10.4 eller senare

Om du använder Windows® 10/8.1 ska du välja skrivbordsläget.
Funktionaliteten kan inte garanteras på alla PC-datorer med kompatibelt operativsystem.

Krav på inspelningsmedia

USB-enhet: Kapacitet: mer än 256 MB

Funktionaliteten kan inte garanteras med alla USB-flashenheter.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Kontrollera att inga andra program än webbläsaren körs.
 2. Läs och godkänn villkoren.
 3. Hämta filen CMTSX7V1622994.zip [154 MB (161 896 517 byte)] till datorn och notera i vilken katalog den sparas.
Överför uppdateringsfilen till USB-lagringsenheten:
 1. Extrahera filen på datorn. Den extraherade mappen heter UPDATE.
 2. Kontrollera att följande fyra filer finns i mappen UPDATE:
  • CMT-SX7: LUTE04-FW.BIN, LUTE04-FW.ID, LUTE04-FW_MB.BIN and LUTE04-FW_MB.ID

För Windows®-operativsystem:

 1. Öppna katalogen där mappen skapades och högerklicka på mappen UPDATE.
 2. Klicka på Send To... (Skicka till).
 3. Klicka på den enhet som motsvarar USB-enheten (till exempel Flyttbar disk E:).
 4. Uppdateringsmappen kopieras till USB-enheten.

För Mac OS® X-operativsystem:

 1. Dra och släpp mappen UPDATE i USB-enhetens rotmapp.

Obs! Uppdateringen kan inte utföras om filen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om filnamnet ändras.

Överför uppdateringen till anläggningen

Se till att utrustningen är förberedd innan du överför uppdateringen till CMT-SX7.

Förbered utrustningen:
 1. Koppla från högtalarkabeln och hörlurarna innan du slår på huvudenheten.
Överför uppdateringen:
 1. Starta CMT-SX7 genom att trycka på -knappen.
 2. Sätt i USB-enheten (med uppdateringsfiler) i den främre USB-A-porten.
 3. Välj ”USB FRONT” upprepade gånger genom att trycka på FUNCTION-knappen på fjärrkontrollen.
  Vänta tills ”ROOT” visas i teckenfönstret.


 4. Tryck på MENU på fjärrkontrollen, tryck på ↑/↓ för att välja ”Update Menu” (Uppdatera meny) och tryck på ENTER.


 5. Tryck på ENTER på fjärrkontrollen när ”via USB” visas.


 6. Tryck på ENTER på fjärrkontrollen när ”OK” blinkar.


 7. Vänta i cirka tio minuter tills hämtningen och uppdateringen är klara. 8. Starta uppdateringen genom att trycka på OK på fjärrkontrollen.
 9. Stäng av anläggningen genom att trycka på när ”Complete” visas.


 10. Tryck på på enheten igen och starta anläggningen.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

 1. Se versionen på den fasta programvaran på enheten och kontrollera att den har uppgraderats till den senaste versionen.