Obs! Läs avsnittet om nödvändiga filer innan du hämtar filen.

Hämtningar som krävs

Om inget annat anges måste filen nedan installeras innan Uppdatering av programvara (inbyggd programvara) version 3.00 (Mac) för ILCE-7SM2 för att programmet ska fungera korrekt. Om det finns mer än en fil i listan installerar du dem i den ordning de presenteras på den här sidan.

Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • ILCE-7SM2

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Lägger till funktion för automatisk avstängning vid viss temperatur (*)
  (*) Om du vidrör kameran en längre tid med samma del av huden kan det orsaka lågtemperatursbrännskador såsom rödhet eller blåsor, även om kameran inte känns varm.
  Var särskilt uppmärksam på följande situationer och använd stativ osv.
  • när du använder kameran i varma miljöer
  • när någon med dålig blodcirkulation eller dålig känsel i huden använder kameran
  • när du använder kameran med [Auto Pwr av Temp.] (automatisk avstängning vid viss temperatur) inställt på [High] (hög).
 • Förbättrar kamerans funktionalitet:
  1. Förbättrar funktionaliteten när autofokusområdet är inställd på flexibel spot
   Mer information.
  2. Ger möjlighet att lagra Live-View-display under förvalsknapp
  3. Lägger till funktion för att ange filnamn
 • Har stöd för synligt LED-ljus i extern blixt för AF (HVL-F45RM)
 • Minskar slutarfördröjning när trådlös blixt används
 • Förbättrar bildkvaliteten när brusreducering vid lång slutartid är inaktiverad
 • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Stöd för radiostyrt belysningssystem.

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av programvara (inbyggd programvara) version 3.00 (Mac) för ILCE-7SM2

Filversion

 • 3.00

Filstorlek

 • 266.6 MB (266,607,728 byte)

Utgivningsdatum

 • 08/06/2017

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är 3.00 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu --> Setup subpage 6 --> Version (Meny > Inställning delsida 6 > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.


Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:

 • Mac OS X version 10.10–10.11/macOS 10.12-10.13*

  *Viktigt:
  För macOS 10.13, se till att ”DriverLoader_1013” är installerat innan du uppdatera programvaran.

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • CPU: Intel-processor*
  * Core Solo- och Core Duo-processorer stöds inte längre.
 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.

Annan maskinvara

 • Strömkälla för kameran
  fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FW50 eller nätadapter AC-PW20 (säljs separat)

  Obs! Uppdateringen kan endast ske när batteriindikatorn visar minst (tre staplar).
  Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat). Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.

 • USB-kabel som medföljer kameran
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd ett fulladdat laddningsbart NP-FW50-batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • Ta inte ut batteriet och koppla inte från nätadaptern medan uppdateringen pågår. Kameran kan sluta fungera när strömmen försvinner.
 • Ta ut kortet ur kameran innan du börjar.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 15 minuter. Förhindra att datorn försätts i viloläge under tiden. Om datorn försätts i viloläge och uppdateringen avbryts måste hela uppdateringen göras om.
 • Öppna inte "Om systemprogramvaruuppdateringen" i menyn System Software Updater, eftersom det kan medföra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.

Så här hämtar du uppdateringen

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs friskrivningsklausulen och godkänn villkoren genom att markera kryssrutan. Klicka sedan på Download (Hämta).
 3. Filen [Update_ILCE7SM2V300.dmg] hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Installera

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_ILCE7SM2V300.dmg] som du hämtade. - Anslut inte kameran.
 3. [Update_ILCE7SM2V300] expanderar.
 4. Dubbelklicka på ikonen.

 5. När du öppnar filen visas ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot. 6. System Software Updater startar. 7. Sätt på kameran.
 8. Följ anvisningarna i fönstret System Software Updater och välj Menu > Setup subpage 4 > USB Connection (Meny > Inställning delsida 4 > USB-anslutning) på kameran. Kontrollera att Mass Storage (Masslagring) är markerat.
  Om ett annat läge än Mass Storage (Masslagring) är valt, ska du välja Mass Storage (Masslagring). 9. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln.
  Obs! Ta inte ut batteriet och koppla inte från nätadaptern medan uppdateringen pågår, eftersom det kan göra att kameran slutar fungera.
 10. Kontrollera LCD-skärmen på kameran och klicka sedan på Next (Nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen. Obs! Om versionsnumret på den befintliga systemprogramvaran är 3.00 eller senare behövs ingen uppdatering. I det här fallet kopplar du bort kameran från datorn och klickar på Finish (Slutför). Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller nätadaptern, sätt tillbaka batteriet eller anslut nätadaptern och slå på kameran igen.
  Uppdatering krävs


  Ingen uppdatering krävs


 11. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är ”Ver.2.20 eller tidigare” klickar du på Next (Nästa).
 12. Kameran återställs automatiskt.

  Skärmen nedan visas.

  Obs! Inläsningsikonen kanske inte visas beroende på vilken operativsystemversion du använder.
 13. Starta uppdatering
  Efter den automatiska återställningen visas följande skärm och uppdateringen startas. Förloppsindikatorn visas under uppdateringsprocessen (cirka 15 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 14. Slutför uppdatering
  När uppdateringen har slutförts startas kameran om automatiskt. Kontrollera att kameran är påslagen och vänta tills LCD-skärmen visas på nytt. Klicka på Finish (Slutför) när LCD-skärmen visas och koppla från USB-kabeln.

  Obs! När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer är v.3.00.

 1. Välj Menu > Setup subpage 6 > Version (Meny > Inställning delsida 6 > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.