Om den här filen

Vi rekommenderar att du använder Internet för att uppdatera om det är möjligt. Om det inte är möjligt kan du använda den här metoden i stället. Du hämtar uppdateringen till datorn, bränner den på en tom skiva och överför den sedan till Blu-ray-spelaren.

Vi rekommenderar följande operativsystem: Mac OS X 10.10 / Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.5.

Så här ser du till att uppdateringen sker smidigt

Det är normalt mycket enkelt att uppdatera. Så här ser du till att det fungerar första gången:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada Blu-ray-spelaren
 • Stäng inte av Blu-ray-spelaren och koppla inte bort den från strömkällan medan den uppdateras
 • Tryck inte på några knappar, förutom de som anges i instruktionerna

Ladda ner uppdateringen till datorn:

 1. Läs och godkänn villkoren och bestämmelserna
 2. Ladda ner filen UPDATA_M12R0510M.ZIP till datorn och lägg på minnet vilken katalog den sparas i
 3. Gå till filen och kontrollera att storleken är 98.7 MB (103,531,897 byte)
 4. Packa upp filen. Den extraherade filen heter UPDATA_M12R0510.ISO
 5. Högerklicka på filen UPDATA_M12R0510.ISO och välj Get info [Hämta info]
 6. Kontrollera att filens storlek är 101.0 MB (106,659,840 byte).


  Filinformation

Skapa skivan:

 • Öppna diskhanteringsprogrammet genom att välja Applications [Program] > Utilities [Verktyg] > Disk Utility [Diskhanteraren] på Mac-datorn
 • Dra och släpp filen UPDATA_M12R0510.ISO till den vänstra delen av fönstret för Diskhanteraren.


  Fönstret Diskhanteraren

 • Sätt in en tom inspelningsbar CD-R-skiva i datorn
 • Välj UPDATA_M12R0510.ISO, klicka på ikonen Burn [Bränn] och klicka sedan på alternativet Burn [Bränn].
  Om du vill kontrollera vad det är du bränner klickar du på den lilla triangelikonen och väljer Verify burned data [Kontrollera bränd information].


  Alternativ för att bränna skiva

 • Filen skrivs på skivan
 • När meddelandet "burned successfully" [bränning klar] visas klickar du på OK så matas skivan ut
 • Om du är osäker på om det har fungerat som det ska börjar du om igen och skapar en ny skiva

Överföra uppdateringen till spelaren

Se till att utrustningen är redo innan du överför uppdateringen till spelaren.

Göra utrustningen redo:

 1. Sätt på TV:n och kontrollera att den är inställd på ingången som Blu-ray-spelaren är ansluten till. (Om spelaren är ansluten till HDMI2-kontakten väljer du HDMI2 som ingång.)
 2. Sätt på Blu-ray-spelaren
 3. Sätt in skivan i spelaren och stäng skivfacket

Överföra uppdateringen:

 1. Efter att skivan har satts in visas meddelandet Perform version update? [Vill du utföra versionsuppdatering?] på TV-skärmen
 2. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER
 3. Uppdateringen startar
 4. During the update, you see the message "*/9"on the TV and "UP*/9"on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process
 5. Spelaren startas om automatiskt och uppdateringen fortsätter. - Du får inte använda eller sätta på spelaren själv under detta steg.
 6. You will see again the message "*/9"on the TV and "UP*/9"on the player front panel display. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process
 7. När skivfacket öppnas och spelaren stängs av automatiskt är uppdateringen slutförd. Du får inte använda eller stänga av spelaren förrän uppdateringen är slutförd.
 8. Ta ut uppdateringsskivan ur spelaren och sätt på spelaren
 9. Kontrollera den inbyggda programvarans version. Om versionsnumret är M12.R.0510 har uppdateringen av den inbyggda programvaran lyckats

Felsökning

Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för Blu-ray-spelaren med en dator och en skiva.

 • Uppdateringsskivan matas inte ut.Gör så här:
  1. Stäng av spelaren och koppla ur strömsladden
  2. Anslut strömsladden igen samtidigt som du trycker in knappen Open/Close [Öppna/stäng] på spelaren, inte på fjärrkontrollen
  3. Håll in knappen Open/Close [Öppna/stäng] tills skivfacket öppnas
  4. Ta ur skivan

 • "UP NG" visas på spelarens framsida.
  Gör följande:
  1. Se till att uppdateringsskivan är korrekt och sätt in den igen
  2. Välj "Försök igen" [Retry]
  3. Om felet inte åtgärdas efter att du har försökt igen tar du ut skivan ur Bluray-spelaren och raderar uppdateringsfilerna från datorn
  4. Ladda ned filerna för uppdatering av den inbyggda programvaran och skapa en ny uppdateringsskiva
  5. Sätt in skivan när meddelandet "uppdateringen misslyckades" [update failed] visas
  6. Fungerar det fortfarande inte? Kontakta Sonys kundsupport

 • Strömmen stängdes av medan uppdateringen pågick
  Sätt på spelaren igen och låt uppdateringsskivan vara kvar i spelaren. Uppdateringsprocessen startar om automatiskt.

 • Det går inte att packa upp uppdateringsfilen UPDATA_M12R0510M.ZIP som jag laddade ner från uppdateringswebbsidan.
  Lyckades nedladdningen av filen? Prova att ta bort filen och hämta den på nytt.

 • Uppdateringen har pågått i över 30 minuter och har inte slutförts
  1. Koppla ur strömsladden från eluttaget och anslut den igen efter flera minuter
  2. Sätt på Blu-ray Disc-spelaren
  3. Prova att utföra metoden med skivuppdatering igen.
   Fungerar det fortfarande inte? Kontakta Sonys kundsupport