Om den här filen

Vi rekommenderar att du använder Internet för att uppdatera om det är möjligt. Om det inte är möjligt kan du använda den här metoden i stället. Du hämtar uppdateringen till datorn, bränner den på en tom skiva och överför den sedan till Blu-ray-spelaren.

Vi rekommenderar följande operativsystem: Windows® Vista®, Windows® XP, Windows® 7, Windows® 8 eller Windows® 8.1.

Så här ser du till att uppdateringen sker smidigt

Det är normalt mycket enkelt att uppdatera. Så här ser du till att det fungerar första gången:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada Blu-ray-spelaren.
 • Stäng inte av Blu-ray-spelaren och koppla inte bort den från strömkällan medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar, förutom de som anges i instruktionerna.

Ladda ner uppdateringen till datorn:

 1. Läs och godkänn villkoren och bestämmelserna
 2. Ladda ner filen UPDATA_M09R0070.ZIP till datorn och lägg på minnet vilken katalog den sparas i.
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och klicka på Egenskaper. Kontrollera att storleken är 70.4 MB (73,843,525 byte).

  Filegenskaper

Skapa skivan:

 1. Packa upp filen på datorn. De extraherade filerna heter MSB09-FW.BIN och MSB09-FW.ID
 2. Bränn filerna MSB09-FW.BIN och MSB09-FW.ID på en tom inspelningsbar CD-skiva. Använda programvara för att bränna CD-skiva? Välj universellt UDF-skivformat (UDF).
  Om ISO9660-formatet används kan en felaktig uppdateringsskiva skapas.

Överföra uppdateringen till spelaren

Se till att utrustningen är redo innan du överför uppdateringen till spelaren.

Göra utrustningen redo:

 1. Sätt på TV:n och kontrollera att den är inställd på ingången som Blu-ray-spelaren är ansluten till. (Om spelaren är ansluten till HDMI 2-kontakten väljer du HDMI 2 som ingång.)
 2. Sätt på Blu-ray-spelaren.
 3. Sätt in skivan i spelaren och stäng skivfacket.

Överföra uppdateringen:

 • Efter att skivan har satts in visas meddelandet Perform version update? [Vill du utföra versionsuppdatering?] på tv-skärmen.
 • Välj OK med fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER.
 • Uppdateringen startar.
 • Under uppdateringen visas meddelandet "*/9" på tv-skärmen. Symbolen * ändras till 0 och går upp till 9 under uppdateringsprocessen.
 • När skivfacket öppnas och spelaren stängs av automatiskt är uppdateringen slutförd. Du får inte använda eller stänga av spelaren förrän uppdateringen är slutförd.
 • Ta ut uppdateringsskivan ur spelaren och sätt på spelaren.
 • Kontrollera den inbyggda programvarans version. Om versionsnumret är M09.R.0070 har uppdateringen av den inbyggda programvaran lyckats.

Felsökning

Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för Blu-ray-spelaren med en dator och en skiva.

 • Uppdateringsskivan matas inte ut.
  Gör så här:
  1. Stäng av spelaren och koppla ur strömsladden.
  2. Anslut strömsladden igen samtidigt som du trycker in knappen Open/Close [Öppna/stäng] på spelaren, inte på fjärrkontrollen.
  3. Håll in knappen Open/Close [Öppna/stäng] tills skivfacket öppnas.
  4. Ta ur skivan.

 • Strömmen stängdes av medan uppdateringen pågick
  Sätt på spelaren igen och låt uppdateringsskivan vara kvar i spelaren. Uppdateringsprocessen startar om automatiskt.

 • Det går inte att packa upp uppdateringsfilen UPDATA_M09R0070.ZIP som jag laddade ner från uppdateringswebbsidan.
  Lyckades nedladdningen av filen? Prova att ta bort filen och hämta den på nytt.

 • Uppdateringen har pågått i över 30 minuter och har inte slutförts
  1. Koppla ur strömsladden från eluttaget och anslut den igen efter flera minuter.
  2. Sätt på Blu-ray Disc-spelaren.
  3. Prova att utföra metoden med skivuppdatering igen.
   Fungerar det fortfarande inte? Kontakta Sonys kundsupport