Tillämpliga modeller

Informationen är tillämplig för följande Blu-ray Disc-spelare:

 • BDP-S480/S580/S780

Om den här filen

Det är enkelt att uppdatera och med den senaste versionen av den inbyggda programvaran kan du få ut ännu mer av Blu-ray-spelaren.

 • Namn: Uppdatering av inbyggd programvara för Blu-ray-spelare till version M07.R.0631
 • Utgivningsdatum: 24/12/2014
 • Fördelar och förbättringar:
 • Restriktioner: Får endast användas med Blu-ray-spelare som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad, särskilt om du har en ny Blu-ray-spelarmodell. Om versionsnumret är M07.R.0631 eller högre behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Sätt på TV:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som Blu-ray-spelaren är ansluten till, dvs. om spelaren är ansluten till AV1-kontakten väljer du AV1 som ingång.
 2. Sätt på Blu-ray-spelaren. Om den börjar spela upp en skiva trycker du på STOPP-knappen och väntar tills du ser menyn XrossMediaBar (XMB™).
 3. I XrossMediaBarTM markerar du Setup [Installation] > System Settings [Systeminställningar] och väljer sedan ENTER med pilknapparna på fjärrkontrollen.
 4. Markera Quick Start Mode [Snabbstartläge] och kontrollera att det är inställt på OFF [Av]. Det kan hända att uppdateringen inte lyckas om "ON" [På] har valts.
 5. Markera System Information [Systeminformation] och välj ENTER.
 6. Versionsnumret för den inbyggda programvaran ser ut så här på TV-skärmen:
  "Software Version M07.R.0631 " - om versionsnumret är M07.R.0631 eller högre har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Det finns två enkla metoder för att uppdatera den inbyggda programvaran i Blu-ray-spelaren:

Sony Home Audio och Video: Nedladdning av inbyggd programvara  

Vi rekommenderar denna metod eftersom det är det enklaste sättet att uppdatera. Det tar normalt cirka 15-30 minuter. Ställ först in utrustningen och ladda sedan ner uppdateringen från Internet till Blu-ray-spelaren.

Du behöver:

 • en Ethernet-kabel för att ansluta Blu-ray-spelaren till Internet
 • en aktiv Internetanslutning
 • en kompatibel TV

Så här ser du till att uppdateringen sker smidigt

Det är normalt mycket enkelt att uppdatera. Så här ser du till att det fungerar första gången:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada Blu-ray-spelaren.
 • Stäng inte av Blu-ray-spelaren och koppla inte bort den från strömkällan medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar, förutom de som anges i instruktionerna.

Ställa in utrustningen:

 • Sätt på TV:n och kontrollera att den är inställd på ingången som Blu-ray-spelaren är ansluten till. (Om spelaren är ansluten till AV1-kontakten väljer du AV1 som ingång.)
 • Anslut Blu-ray-spelarens LAN-port till en Internetuppkoppling med en Ethernet-kabel.
 • Sätt på Blu-ray-spelaren. (Om det finns en skiva i spelaren tar du ut den.)

Hämta uppdateringen:

 • At the XrossMediaBar TM, select Setup > Network Update using the arrow keys on the remote control and then select ENTER.
 • The message Perform version update? on the TV.
 • Select OK using the remote control, and then press ENTER.
 • The download process starts and you see the download screen on the TV.
 • During the download, you see the message DL */9on the TV and the front of the player. The * changes to 0 and goes up to 9 during the download process.
 • When the download is complete, you see VUP on the front of the player.
 • When the update starts, you see VUP */9on the TV and the front of the player. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process.
 • When you see the message FINISH on the front of the player, the update is complete. Don’t use or turn off the player until you see this message.
 • The Blu-ray player will automatically turn off.
 • Turn the player back on.
 • Check the firmware version. If the version number is M07.R.0631, the firmware upgrade was successful.

Felsökning

Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för Blu-ray-spelaren via Internet.

 • "SYS ERR" or "VUP NG" is displayed on the player front panel display.
  1. Push the player "POWER" button and keep pressing it for several seconds until the player turns off.
  2. Push again the "POWER" button and try the update procedure again.

 • Meddelandet "Connection status cannot be confirmed" [Anslutningens status kan ej bekräftas] visas på TV:n.
  Detta kan bero på problem med nätverksanslutningen.
  1. Kontrollera att LAN-kabeln är ansluten.
  2. I nätverksinställningarna kontrollerar du att du har bekräftat om Blu-ray-spelaren har en egen IP-adress eller inte. (Om du använder en proxyserver anger du proxyserverns IP-adress istället för proxyvärdens namn i inmatningsfältet Proxy Server.)
  3. Prova att uppdatera igen.

 • Strömmen stängdes av medan uppdateringen pågick.
  Sätt på spelaren och prova att uppdatera igen.

 • Uppdateringen har pågått i över 30 minuter och har inte slutförts.
  1. Koppla ur strömsladden från eluttaget och anslut den igen efter flera minuter.
  2. Sätt på Blu-ray Disc-spelaren.
  3. Prova att uppdatera igen.
   Fungerar det fortfarande inte? Kontakta Sonys kundsupport

Använda en inspelningsbar CD-R-skiva