Om den här filen

Vi rekommenderar att du använder Internet för att uppdatera om det är möjligt. Om det inte är möjligt kan du använda den här metoden i stället. Du hämtar uppdateringen till datorn, bränner den på en tom skiva och överför den sedan till Blu-ray-spelaren.

Vi rekommenderar följande operativsystem: Windows® Vista®, Windows® 7, Windows® 8 eller Windows® 8.1.

Så här ser du till att uppdateringen sker smidigt

Det är normalt mycket enkelt att uppdatera. Så här ser du till att det fungerar första gången:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada Blu-ray-spelaren.
 • Stäng inte av Blu-ray-spelaren och koppla inte bort den från strömkällan medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar, förutom de som anges i instruktionerna.

Ladda ner uppdateringen till datorn:

 1. Läs och godkänn villkoren och bestämmelserna
 2. Ladda ner filen UPDATA_M06R0632.ZIP till datorn och lägg på minnet vilken katalog den sparas i.
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och klicka på Egenskaper. Kontrollera att storleken är 63.1 MB (66,173,356 byte).

  Filegenskaper

Skapa skivan:

 1. Packa upp filen på datorn. De extraherade filerna heter MSB06-FW.BIN och MSB06-FW.ID
 2. Bränn filerna MSB06-FW.BIN och MSB06-FW.ID på en tom inspelningsbar CD-skiva. Använda programvara för att bränna CD-skiva? Välj universellt UDF-skivformat (UDF).
  Om ISO9660-formatet används kan en felaktig uppdateringsskiva skapas.

Överföra uppdateringen till spelaren

Se till att utrustningen är redo innan du överför uppdateringen till spelaren.

Göra utrustningen redo:

 1. Sätt på TV:n och kontrollera att den är inställd på ingången som Blu-ray-spelaren är ansluten till. (Om spelaren är ansluten till HDMI 2-kontakten väljer du HDMI 2 som ingång.)
 2. Sätt på Blu-ray-spelaren.
 3. Sätt in skivan i spelaren och stäng skivfacket.

Överföra uppdateringen:

 1. Efter att skivan har satts in visas meddelandet Perform version update? [Vill du utföra versionsuppdatering?] på tv-skärmen.
 2. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER.
 3. Uppdateringen startar.
 4. Under uppdateringen visas meddelandet "VUP*/9" på tv-skärmen. Symbolen * ändras till 0 och går upp till 9 under uppdateringsprocessen.
 5. When the message FINISH appears in the front panel display, the update is complete. Don't use or turn off the player until the update is complete.
 6. Ta ut uppdateringsskivan ur spelaren och sätt på spelaren.
 7. Kontrollera den inbyggda programvarans version. Om versionsnumret är M06.R.0632, har uppdateringen av den inbyggda programvaran lyckats.

Felsökning

Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för Blu-ray-spelaren med en dator och en skiva.

 • "SYS ERR" eller "VUP NG" visas på spelarens frontpanel.
  1. Håll spelarens strömknapp intryckt i några sekunder tills spelaren stängs av.
  2. Tryck på strömknappen igen så fortsätter uppdateringen.
  3. Fungerar det fortfarande inte?
   • Ta ut skivan från spelaren.
   • Ta bort uppdateringsfilerna från datorn.
   • Pröva att uppdatera igen.
  4. Fungerar det fortfarande inte? Vänligen kontakta vår kundtjänst

 • Meddelandet "VUP" visas inte på frontpanelen när du sätter i uppdateringsskivan.
  1. Ta ut skivan från spelaren.
  2. Ta bort uppdateringsfilerna från datorn.
  3. Pröva att uppdatera igen.

 • Uppdateringsskivan matas inte ut.
  Gör så här:
  1. Stäng av spelaren och koppla ur strömsladden.
  2. Anslut strömsladden igen samtidigt som du trycker in knappen Open/Close [Öppna/stäng] på spelaren, inte på fjärrkontrollen.
  3. Håll in knappen Open/Close [Öppna/stäng] tills skivfacket öppnas.
  4. Ta ur skivan.

 • Strömmen stängdes av medan uppdateringen pågick
  Sätt på spelaren igen och låt uppdateringsskivan vara kvar i spelaren. Uppdateringsprocessen startar om automatiskt.

 • Det går inte att packa upp uppdateringsfilen UPDATA_M06R0632.ZIP som jag laddade ner från uppdateringswebbsidan.
  Lyckades nedladdningen av filen? Prova att ta bort filen och hämta den på nytt.

 • Uppdateringen har pågått i över 30 minuter och har inte slutförts
  1. Koppla ur strömsladden från eluttaget och anslut den igen efter flera minuter.
  2. Sätt på Blu-ray Disc-spelaren.
  3. Prova att utföra metoden med skivuppdatering igen.
   Fungerar det fortfarande inte? Kontakta Sonys kundsupport