Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • NWZ-Z1040
 • NWZ-Z1050
 • NWZ-Z1060

Om den här filen

Det är enkelt att uppdatera, och med den nyaste programvaruversionen kan du få ut ännu mer av din Walkman. Läs följande anvisningar noggrant.

 • Namn: NWZ-Z1040/Z1050/Z1060 - uppdateringsprogram för inbyggd programvara, senaste version 2.04
 • Utgivningsdatum: 29-10-2014
 • Måste jag hämta uppdateringen?:Du behöver inte det här uppdateringsprogrammet om din Walkman redan har uppdaterats till programversion 2.04 via den automatiska uppdateringsfunktionen för inbyggd programvara.
  Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:µ
  1. Peka på Meny-knappen på startskärmen
  2. Peka på Settings (or [System settings]) [Inställningar] och About device [Om enheten] .

  Bekräfta modellnumret och build-numret. Beroende på vilket build-nummer din enhet har kan du se tabellen i kapitlet "Hämta och installera uppdateringen" för att ladda ned rätt fil för uppdatering.

 • Fördelar och förbättringar:
  • Förbättrar uppspelningen av spellistor som förts över från MediaGo
  • Andra funktionsförbättringar. Förbättringar från tidigare uppdateringar inkluderas från version 2.04:
   • Android 4.0 (observera att vissa appar som tidigare har laddats ned och installerats på din enhet kanske inte längre är kompatibla med den här Android-versionen. Bekräfta kompatibiliteten innan du utför uppdateringen. Det går inte att nedgradera den inbyggda programvaran till en tidigare version)
   • Stöd för FLAC-codec
   • Förbättrad batterilivslängd
   • Förbättrade ljudeffektsfunktioner
   • Appen Music player har förbättrats (till exempel har det lagts till en funktion för att skapa spellistor)
   • Appen Music Unlimited har lagts till
   • Appen Walkman Classics har lagts till
   • Förbättrad användningsstabilitet i mediaspelare
   • Förbättrad nätverksprestanda.
 • Restriktioner:
  • Du behöver inte det här uppdateringsprogrammet om din Walkman redan har uppdaterats till programversion 2.04 via den automatiska uppdateringsfunktionen för inbyggd programvara

Systemkrav

 • Operativsystem
  • Windows 8.1
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 eller senare)
  • Windows 7 Business (Service Pack 1 eller senare)
  • Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 eller senare)
  • Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 eller senare)
  • Windows 7 Starter (Service Pack 1 eller senare)
  • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 eller senare)
  • Windows Vista Business (Service Pack 2 eller senare)
  • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 eller senare)
  • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 eller senare)
 • Maskinvarukrav
  • CPU
   • 1 GHz processor
  • Minne
   • 1 GB eller mer (32 bitar) / 2 GB eller mer (64 bitar)

Hämta

Innan du uppdaterar
 • Under uppdateringen måste det finnas ca 310 MB ledigt utrymme på enheten. Bekräfta storleken i stegen nedan.
 1. Tryck på knappen Menu [Meny] på hemskärmen
 2. Tryck på Settings [Inställningar] och Storage [Lagring].
  Bekräfta mängden tillgängligt utrymme på USB-minnet
 • Överför alla låtar och data från enheten till datorn i förväg eftersom det finns risk för att låtar och data går förlorade under uppdateringen om de är kvar på enheten.
  Vi kan inte garantera att låtar eller data inte förstörs eller raderas av den här uppdateringen
 • Kontrollera att statusfältet inte visar ikonen för för lite ledigt utrymme. Om det finns mindre än 10 % ledigt utrymme (ca 100 MB) kan det hända att systemet inte kan startas ordentligt, eller att inställningar och appdata blir fel eller saknas
 • Appar som du har installerat själv kanske inte längre kan användas efter den här uppdateringen
 • Efter uppdateringen kan DLNA-appen inte spela upp WMA Pro-innehåll som finns sparat på en annan DLNA-certifierad enhet
 • Inställningarna för ljudeffekter (till exempel frekvenskorrigering eller funktionen Clear Stereo) kommer att återställas. Ställ in dem igen efter uppdateringen
 • Efter uppdateringen kan det hända att volymen är inställd på högre ljud än förut när du ansluter Bluetooth-enheten
 • Efter uppdateringen behöver Bluetooth-enheten stöd för AVRCP (Audio Visual Remote Control Profile) VOLUME UP/DOWN för att det ska gå att ändra dess volym med Walkman-enhetens volymknapp.
  Om Bluetooth-enheten inte har stöd för AVRCP VOLUME UP/DOWN måste du använda volymknappen på Bluetooth-enheten.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet för inbyggd programvara:
 1. Kontrollera build-numret på din enhet.
  • Tryck på knappen Menu [Meny] på hemskärmen och sedan på Settings [Inställningar]
  • På System Menu [Systemmeny] trycker du på About Device [Om enheten]
  • Bläddra ned till Build number [Build-nummer]
 2. Anslut din enhet till datorn via USB-porten enligt följande:
  • Tryck på knappen Menu [Meny] på hemskärmen och sedan på Settings [Inställningar] - Storage [Lagring]. Klicka för att bocka ur USB auto connection [Automatisk USB-anslutning]
  • Anslut din Walkman till datorn via USB-porten och tryck på Turn on USB Storage (*1) [Aktivera USB-lagring] på Walkman-skärmen. Tryck sedan på OK. (*1) Om Turn on USB storage [Aktivera USB-lagring] inte visas kan du dra med fingret över statusfältet och trycka på USB Connected [USB-ansluten] på meddelandeskärmen. Tryck sedan på Turn on USB storage [Aktivera USB-lagring] och på OK

Installera

När filen har hämtats kan du installera uppdateringen av inbyggd programvara, version 2.04 för NWZ-Z1040/Z1050/Z1060.

 1. Stäng alla program som körs på datorn
 2. Dubbelklicka på den sparade filen NWZ-Z1000_V2_04_0xxx.exe och följ de meddelanden som visas.
  • Ta inte bort enheten från datorn under uppdateringen
  • Under uppdateringen kontrolleras USB-anslutningen automatiskt och meddelandet "USB Connect" [USB-ansluten] visas inte. På en del datorer kan meddelandet "USB disconnect" [Koppla bort USB] visas
 3. När ett meddelande visas som berättar att uppdateringen är klar klickar du på knappen Finish [Slutför]
Efter uppdateringen

Kontrollera programvaruversionen när uppdateringsprogrammet har installerats i enlighet med stegen under Så här kontrollerar du modellen och programvaruversionen längre upp på den här sidan. Installationen av uppdateringen har lyckats om 2.04 visas på skärmen.