Obs! Läs avsnittet om nödvändiga filer innan du hämtar filen.

Hämtningar som krävs

Om inget annat anges måste filen nedan installeras innan Systemprogramvara v.2.00 för DSC-RX100M3 (Mac) för att programmet ska fungera korrekt. Om det finns mer än en fil i listan installerar du dem i den ordning de presenteras på den här sidan.

Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • DSC-RX100M3

Om den här filen

Fördelar och förbättringar från tidigare uppdatering

 • Förbättrar funktionaliteten med undervattenshuset MPK-URX100A:
  1. Autoläge för undervattensfotografering läggs till i vitbalansinställningarna.
  2. Av-läge för blixten när blixtenheten är utfälld läggs till.
 • Kamerans allmänna stabilitet förbättrad.

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Förkortar starttiden när Smart Remote Control används.

Filinformation

Filnamn

 • Systemprogramvara v.2.00 för DSC-RX100M3 (Mac)

Filversion

 • 2.00

Filstorlek

 • 210.5 MB (210 522 893 byte)

Utgivningsdatum

 • 30/03/2017

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är 2.00 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu --> Setup subpage 6 --> Version (Meny > Inställning delsida 6 > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.


Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:

 • Mac OS X version 10.10–10.11/macOS 10.12 - 10.13*

  *Viktigt:
  För macOS 10.13 - 10.15, se till att ”DriverLoader_1015” är installerat innan du uppdatera programvaran.

  Viktigt:
  För macOS 11 – 12, se till att "System Software Update Helper" är installerat innan du uppdatera programvaran.

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.

Annan maskinvara

 • Strömkälla för kameran
  Fulladdat laddningsbart NP-BX1-batteri

  Obs! Uppdateringen kan endast ske när batteriindikatorn visar minst (tre staplar).
  Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.

 • USB-kabel medföljer kameran
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd ett fulladdat laddningsbart batteri av typen NP-BX1 när du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Ta inte ut batteriet och koppla inte från nätadaptern medan uppdateringen pågår. Kameran kan sluta fungera när strömmen försvinner.
 • Ta ut kortet ur kameran innan du börjar.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 15 minuter, så se till att datorn inte går in i viloläge under den tiden. Om datorn sätts i viloläge och uppdateringen avbryts, måste du göra om hela uppdateringsprocessen från början.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.

Så här hämtar du uppdateringen

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. När du har läst friskrivningsklausulen klickar du på knappen [Download] [Ladda ned] nedan.
 3. Hämtningen av filen [Update_DSCRX100M3V200.dmg] startar.
 4. Spara filen på datorn.

Installera

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_DSCRX100M3V200.dmg] som du hämtade. - Anslut inte kameran.
 3. [Update_DSCRX100M3V200] expanderas.
 4. Dubbelklicka på ikonen.
 5. När du öppnar filen visas ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot. 6. System Software Updater startar. 7. Sätt på kameran.
 8. Följ anvisningarna i fönstret System Software Updater och välj Menu --> Setup subpage 3 --> USB Connection (Meny --> Inställning delsida 3 --> USB-anslutning) på kameran. Kontrollera att Mass Storage (Masslagring) är markerat.
  Om ett annat läge än Mass Storage (Masslagring) är valt, ska du välja Mass Storage (Masslagring). 9. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln.
  Obs! Om datorn inte hittar kameran visas meddelandet ”Could not find the camera for this update” (det gick inte att hitta kameran för uppdateringen) på datorskärmen. Pröva i så fall följande:
  1. Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  2. Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.

  Ibland när kameran ansluts till datorn via USB-kabeln kan det hända att det visas ett meddelande om att starta om datorn på datorskärmen. Om ett sådant meddelande visas tar du ut batteriet eller nätadaptern ur kameran, startar om datorn och följer anvisningarna i ”2. Starta System Software Updater”.

 10. Kontrollera kamerans LCD-skärm och klicka på Next (Nästa). Den befintliga versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen. Obs! Om versionsnumret på den befintliga systemprogramvaran är 2.00 eller senare behövs ingen uppdatering. Avsluta i så fall USB-anslutningen och klicka på Finish (Slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet och/eller nätadaptern, sätt tillbaka batteriet eller anslut nätadaptern igen och slå på kameran.
 11. När du har bekräftat att den nuvarande versionen är "Ver.1.20" eller tidigare klickar du på Next (Nästa).
 12. Kameran återställs automatiskt.

  Skärmen nedan visas.

  Obs! Inläsningsikonen kanske inte visas beroende på vilken operativsystemversion du använder.
 13. Starta uppdateringen
  Efter den automatiska återställningen visas följande skärm och uppdateringen startas. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (cirka 15 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 14. Slutför uppdatering
  När du är klar med uppdateringen visas nedanstående skärm. Dessutom startas kameran om automatiskt, vilket kan ta några minuter. Vänta tills samma skärm som visades innan programvaran uppdaterades visas på kamerans LCD. När skärmen visas trycker du på [Finish] (slutför) och kopplar från USB-kabeln.


  Obs! Om ett varningsmeddelande om dataåterställning visas när du startar om datorn ska du vänta tills meddelandet har försvunnit. Detta är inget fel.

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer är v.2.00.

 1. Välj Menu > Setup subpage 6 > Version (Meny > Inställning delsida 6 > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.