Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • DSC-RX100M5

Om den här filen

Fördelar och förbättringar från tidigare uppdatering

 • Förbättrar funktionaliteten med undervattenshuset MPK-URX100A:
  1. Autoläge för undervattensfotografering läggs till i vitbalansinställningarna.
  2. Av-läge för blixten när blixtenheten är utfälld läggs till.
 • Kamerans allmänna stabilitet förbättrad.

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar problem med att enheten inte kunde slås på efter att en viss inställning gjorts. ([Quality: RAW&JPEG] (Kvalitet: raw och jpeg) och [Soft Skin Effect: ON] (Mjuka hudtoner: PÅ) och [Face Detect.: ON] (Ansiktsigenkänning: PÅ))
 • Kamerans allmänna stabilitet förbättrad.

Filinformation

Filnamn

 • Systemprogramvara v.2.00 för DSC-RX100M5 (Windows)

Filversion

 • 2.00

Filstorlek

 • 243 MB (255 581 936 byte)

Utgivningsdatum

 • 30/03/2017

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är 2.00 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu --> Setup subpage 6 --> Version (Meny > Inställning delsida 6 > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.


Systemkrav

Operativsystem


Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Datorns maskinvara


Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-BX1
   Obs! Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
 • USB-kabeln som medföljer kameran

  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd ett fulladdat laddningsbart batteri av typen NP-BX1 när du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Ta inte ut batteriet och koppla inte från nätadaptern medan uppdateringen pågår. Kameran kan sluta fungera när strömmen försvinner.
 • Ta ut kortet ur kameran innan du börjar.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 15 minuter, så se till att datorn inte går in i viloläge under den tiden. Om datorn försätts i viloläge och uppdateringen avbryts måste du göra om uppdateringsprocessen från början.

Så här hämtar du uppdateringen

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att markera kryssrutan. Klicka på knappen Download (Hämta).
 3. Filen [Update_DSCRX100M5V200.exe] hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

  För Windows 8.1- och Windows 10-användare:

  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer [Downloads]. Klicka på [Skrivbord] på startskärmen och leta reda på filen i mappen [Hämtade filer] med hjälp av Utforskaren.

Installera

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_DSCRX100M5V200.exe] som du hämtade. - Anslut inte kameran.
 3. System Software Updater startar. 4. Sätt på kameran.
 5. Följ anvisningarna i fönstret System Software Updater och välj Menu --> Setup subpage 4 --> USB Connection (Meny --> Inställning delsida 4 --> USB-anslutning) på kameran. Kontrollera att Mass Storage (Masslagring) är markerat.
  Om ett annat läge än Mass Storage (Masslagring) är valt, ska du välja Mass Storage (Masslagring). 6. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln. ”USB Mode” (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs! När kameran är ansluten till datorn stängs LCD-skärmen på kameran av. Fortsätt till nästa steg.
  Om LCD-skärmen på kameran inte stängs av, kan du försöka med något av följande alternativ:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
  Ibland när kameran ansluts till datorn via USB-kabeln kan det hända att det visas ett meddelande om att starta om datorn på datorskärmen. Om ett sådant meddelande visas, tar du ut batteriet ur kameran eller kopplar från nätadaptern, startar om datorn och följer anvisningarna i ”2. Starta System Software Updater”.
 7. Kontrollera kamerans LCD-skärm och klicka på [Next] (Nästa). Den befintliga versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är ”Ver.1.01 eller tidigare” klickar du på Next (Nästa). Om versionsnumret på den befintliga systemprogramvaran är 2.00 eller senare behövs ingen uppdatering. Koppla i så fall bort USB-anslutningen och klicka på [Finish] (Slutför). Stäng av kameran, ta bort batteriet eller nätadaptern, sätt tillbaka batteriet eller nätadaptern och slå på kameran igen.

  Uppdatering krävs


  Uppdatering krävs inte


 8. Klicka på Next (Nästa). Följande skärm visas:

 9. Efter en automatisk återställning visas nedanstående skärm.
  Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (cirka 5 minuter).

  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 10. När du är klar med uppdateringen visas nedanstående skärm. Dessutom startas kameran om automatiskt, vilket kan ta några minuter. Vänta tills samma skärm som visades innan programvaran uppdaterades visas på kamerans LCD.
  När skärmen visas trycker du på [Finish] (slutför) och kopplar från USB-kabeln.

  Om varningsmeddelandet om dataåterställning visas när du startar om datorn, ska du vänta tills meddelandet har försvunnit. Detta är inget fel.

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer är v.2.00.

 1. Välj Menu > Setup subpage 6 > Version (Meny > Inställning delsida 6 > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.