Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • TA-ZH1ES

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Avhjälper problem där 32-bitars/384 kHz-källa som spelas från Walkman® felaktigt identifieras som 24-bitars/384 kHz-källa

Filinformation

Filnamn

 • Systemprogramvara för hörlursförstärkare version 1.0.3 (Windows)

Filversion

 • 1.0.3

Filstorlek

 • 307 kB (315 184 byte)

Utgivningsdatum

 • 21/03/2017

Förberedelser

Kontrollera programvaruversionen

Du kan enkelt kontrollera vilken version av den fasta programvaran du har:

 1. Anslut huvudenhetens USB-B-port till datorn.
  Slå på huvudenheten och välj ingången [PC(USB-B)].
 2. Kör det hämtade uppdateringsprogrammet.
 3. Klicka på knappen [Connect] (anslut) när du har kört uppdateringsprogrammet.
 4. Följande skärm visas efter att huvudenheten har anslutits.
  Du kan kontrollera den aktuella programvaruversionen.

Viktigt meddelande

 • När den har uppdaterats kan du inte gå tillbaka till den ursprungliga programvaruversionen.
 • Om musik spelas så stoppa musikuppspelningen.
 • Gör inte följande medan uppdateringen pågår:
  1. Stäng inte av produkten.
  2. Koppla inte bort USB-kabeln som ansluter huvudenheten till datorn.
  3. Använd inte huvudenheten och fjärrkontrollen.
  4. Tryck inte på [Disconnect] (koppla bort).

Installera

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Hämta filen till datorn.
 2. Kontrollera att den hämtade filen har rätt storlek.
 3. Packa upp uppdateringsfilen.
  Högerklicka på uppdateringsfilen.
  Klicka på "Send To..." (skicka till) på menyn som visas.

  OBS! Beroende på vilket operativsystem du använder kanske den packas upp samtidigt som den hämtas, eller så kanske den inte kan packas upp enligt ovanstående beskrivning.
  Använd i så fall dekomprimeringsverktyget.
 4. Klicka på [Update] (uppdatera).
 5. När uppdateringen startar visas följande skärm.
 6. När uppdateringen är slutförd visas följande skärm.
  Klicka på [Exit] (avsluta).
 7. Koppla bort nätsladden från huvudenheten.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

 1. Kontrollera om programvaran har uppdaterats till den senaste versionen.
  Du kontrollerar programvaruversionen under "Kontrollera programvaruversion".

  Obs! Se "Kontrollera programvaruversion" om du klickar på [Disconnect] (koppla bort) under uppdateringen eller om uppdateringen avbryts halvvägs.