Om den här filen

Denna särskilda programvara är gratis och kan spela följande filtyper:

 • MSV-filer (Memory Stick Voice-filer/filtillägg: *.msv)

  MSV är ett ljudfilsformat som används för att spela in meddelanden med Memory Stick IC Recorder ICD-MS1.
 • ICS-filer (Sony IC Recorder-ljudfiler/filtillägg: *.ics) ICS är Sonys ursprungliga ljudfilsformat som används för att spela in meddelanden med IC Recorder ICD-R100.

Spara allt arbete och stäng alla öppna program så att dessa inte stör installationen. Aktivitetsfältet ska inte innehålla några program när du sätter igång.

Datorn och systemprogramvaran måste uppfylla följande minimikrav:

 • IBM PC/AT eller kompatibel (Programvaran kan inte användas på Macintosh.)
 • Dator: IBM PC/AT och kompatibel
 • Processor: 200 MHz Pentium®-processor eller högre
 • RAM: 16 MB eller mer
 • Hårddiskutrymme: 10 MB eller mer beroende på storlek och antal ljudfiler du sparar
 • Ljudkort: kompatibelt med Sound Blaster 16
 • Operativsystem: Microsoft Windows® NT Workstation 4.0 (med Service Pack 6a eller senare)

Installera

 • Stäng alla program.
 • Skapa en ny mapp på hårddisken där du kan spara den hämtade filen och döp den till DVP.
 • Om du klickar på Ladda ned efter att ha läst friskrivningsklausulen startar nedladdningen automatiskt.
 • Spara filen (DVPlayerNT_E.exe - 3 042 kB) i den ovannämnda nya mappen.

Installation:

 1. Bläddra till den plats där du sparade den hämtade filen DVPlayerNT_E.exe och dubbelklicka på den.
 2. I fönstret Welcome! [Välkommen!] klickar du på Nästa.
 3. I fönstret Select Destination Directory [Välj målkatalog] kontrollerar du att hämtningsmappen som visas är den där du vill installera Digital Voice Player version 1.2. Om du vill installera det i en annan mapp än den som visas klickar du på Bläddra för att ange var.
 4. Klicka på Nästa för att fortsätta.
 5. I fönstret Ready to Install! [Redo att installera!] klickar du på Nästa för att starta installationen.
 6. I fönstret Installation Complete [Installationen klar] klickar du på Slutför.
 7. Starta om datorn. När datorn har startats om är installationen slutförd.

Filinformation

Filnamn

 • DVPlayNT_E.exe

Filstorlek

 • 3 Mb