Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • NW-WS623
 • NW-WS625
VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett problem där den digitala musikspelaren inaktiveras när en Bluetooth-anslutning upprättas till en enhet med iOS 13

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett problem där meddelandet ”No Data” (inga data) eller ”Data Error” (datafel) hörs och uppspelning i vissa fall inte är tillgängligt.
 • Andra problem korrigerade

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med de vanligaste versionerna av Mac OS:
VIKTIGT! Stöds inte av andra operativsystem än de som listas nedan.

 • macOS 10.13–10.15

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara version 1.02 för NW-WS620-serien (Mac)

Filversion

 • Version 1.02

Filstorlek

 • 47,6 MB (49 958 581 byte)

Utgivningsdatum

 • 06-08-2020

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Behöver jag hämta den? Uppdateringen är inte nödvändig om den fasta programvaran i din Walkman-enhet redan har uppdaterats till version 1.02 via den automatiska uppdateringsfunktionen.
Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Anslut din Walkman-enhet till datorn via USB.*
 2. Öppna filen ”information.txt” i rotmappen på datorn.
 3. Filen ”information.txt” innehåller följande information:
  • 01: Modellserienamn
  • 02: Systemprogramvarans version
  Kontrollera modellnumret och programvaruversionen.

Strax efter programvaruuppdateringen visas information om den tidigare versionen före uppdateringen i "information.txt". Om du vill ha den senaste versionen tar du bort din Walkman-enhet från hållaren och sätter tillbaka den igen.

*Anslut USB-kabeln (medföljer) till USB-hållaren (medföljer). Anslut sedan din Walkman-enhet till USB-hållaren.

Innan du uppdaterar

 • Efter uppdateringen kan den inbyggda programvaran inte återställas till en tidigare version.
 • Överför alla data från enheten till datorn. Data som finns kvar på enheten kan gå förlorade vid uppgradering.
  Vi kan inte garantera att låtar och data inte skadas eller tas bort när du genomför uppdateringen.
 • Vid uppgradering måste enheten ha cirka 80 MB ledigt utrymme. Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme.
 • Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme i det inbyggda flashminnet kan du överföra alla onödiga data tillbaka till datorn för att få mer ledigt utrymme.
 • Se till att vara inloggad som administratör eller användare med administratörsbehörighet när du installerar den här filen.

Hämta och installera

Obs! Uppdateringen av den inbyggda programvaran i NW-WS620-serien är endast möjlig via datorn.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Läs och godkänn villkoren.
 2. Hämta filen till datorn.
 3. När hämtningen är klar ansluter du din Walkman-enhet till datorn via USB.
 4. Stäng alla program som körs på datorn.
 5. Dubbelklicka på den sparade filen och följ anvisningarna på skärmen.
  Obs!
  Observera följande medan systemprogramvaran uppdateras.
  • Ta inte bort USB-kabeln från datorn eller USB-hållaren.
  • Ta inte bort din Walkman-enhet från USB-hållaren.
  Kommentar för MacOS 10.15-användare:
  Första gången uppdateringsverktyget startas för macOS 10.15 visas en dialogruta med meddelandet [Software Update Tool would like to access files on a removable volume]. Om du klickar på [OK] startas uppdateringen. Om du klickar på [Don't Allow/Tillåt inte] visas ett felmeddelande och uppdateringen misslyckas.
 6. När meddelandet om att uppgraderingen är klar visas klickar du på [Finish/Slutför].

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet [Check the firmware version/Kontrollera programvaruversion].
Om versionsnumret är 1.02 har uppgraderingen lyckats.