Om den här filen

Ägare av Network Walkman erbjuds programmet MP3 File Manager version 2.0 där du kan överföra MP3-filer till Network Walkman genom att dra och släppa dem.

Läs instruktionerna nedan noggrant för att köra programmet på rätt sätt.

Dessa drivrutiner stöder följande produkt:

 • NW-E103/E105/E107/E403/E405/E407/E503/E505/E507

De har följande systemkrav:

 • Operativsystem: Windows XP Media Center Edition 2005/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/Windows 2000 Professional (SP3 eller senare)/Windows Millennium Edition (utom versionen på förenklad kinesiska)/Windows 98 Second Edition (utom versionen på förenklad kinesiska)
 • Processor: Pentium II 400 MHz eller högre
 • RAM: 64 MB eller mer
 • Hårddisk: 5 MB eller mer
 • Skärm: 800 x 600 16-bitars eller mer
 • USB

Installera

Följ stegen nedan för att ladda ned installationsprogrammet för MP3 File Manager och/eller PA_Driver.exe:

 1. Skapa en mapp för att spara de hämtade filerna på hårddisken. Här antas att denna mapp skapas som C:\mp3_Inst.
 2. Klicka på Ladda nedför att godkänna friskrivningsklausulen och ladda ned följande filer:
  • Drivrutin: PA_driver.exe (vid behov)

   Om SonicStage har installerats på datorn (från den medföljande CD-skivan) behöver du inte ladda ned PA_Driver.exe

  • MP3 File Manager:
   • MP3FMv2_ENG.exe

   När nedladdningen är klar väljer du Visa och sedan Information i Utforskaren för att kontrollera filstorleken. Om filstorleken inte är densamma som den som anges ovan provar du att ladda ned filen igen.

 3. Installera drivrutinen (vid behov):

  Om SonicStage inte har installerats på datorn från den medföljande CD-skivan installerar du PA_Driver.exe innan du installerar installationsprogrammet för MP3 File Manager. Följ stegen nedan.

  1. Avsluta alla program.
  2. Klicka på Start och sedan på Kör.
  3. Bläddra till C:\mp3_Inst\PA_Driver.exe och klicka på OK. Då visas fönstret InstallShield Wizard [Guiden InstallShield].
  4. Följ instruktionerna på skärmen.
  5. Meddelandet Setup has finished installing Personal Audio Driver on your computer [Installationen av Personal Audio Driver på datorn har slutförts] visas när uppdateringen är klar.
  6. Klicka sedan på Slutför. När du har installerat PA_Driver.exe kan enheten anslutas till datorn.
 4. Installationsprogram för MP3 File Manager:
  1. Avsluta alla program.
  2. Anslut enheten till datorn med den medföljande USB-sladden.
  3. Klicka på Start och sedan på Kör.
  4. Bläddra till
   • MP3FMv2_ENG.exe
  5. Följ dialogrutan och gå till nästa skärm.
  6. Välj enheten Flyttbar disk (E:) i listrutan och gå till nästa skärm.
  7. Enhetsbokstaven (E:) varierar beroende på datormiljön.
  8. Om Flyttbar disk (E:) inte visas i listrutan kopplar du bort enheten från datorn och ansluter den igen.
  9. Följ instruktionerna på skärmen.
  10. Då visas MP3 File Manager installation complete [Installationen av MP3 File Manager har slutförts] på skärmen.
 5. Sedan kontrollerar du att installationen av programvaran MP3FileManager.exe och relaterade filer i mappen MP3FM lyckades på Network Walkman, genom att följa stegen nedan:
  1. Öppna Den här datorn och dubbelklicka på Flyttbar disk (E:) för att se vad som finns på enhetens inbyggda flashminne.
  2. Dubbelklicka på mappen MP3FM för att öppna den. Om alla filer nedan är sparade i mappen MP3FM har installationen av programvaran MP3 File Manager lyckats:
  3. Dubbelklicka på MP3FileManager.exe och starta sedan MP3 File Manager.

   Mer information om hur du använder MP3 File Manager finns i filen help.htm i mappen MP3FM.

Filinformation

Filnamn

 • MP3FMv2_ENG.exe

Filstorlek

 • -