Om den här filen

Sök-funktionen eller Shuffle/Repeat-funktionen i en del NW-E503/NW-E505/NW-E507 Network WALKMAN-enheter fungerar inte som den ska under vissa förhållanden.

För att åtgärda problemet tillhandahåller vi en uppdatering av den inbyggda programvaran.

Ytterligare funktion:

En ny klockfunktion har också lagts till i uppdateringen (Clock 2). Se bilden nedan:

Berörda enheter:

Network WALKMAN NW-E503/NW-E505/NW-E507 med programvaruversion 1.0

Viktigt!

Klicka på +knappen för att läsa om processen för Nedladdning och installation.

Läs friskrivningsklausulen längst ned på sidan och klicka på Ladda ned för att hämta programmet.

Installera

Följ proceduren nedan för att kontrollera vilken programvaruversion som är installerad i NW-E503/NW-E505/NW-E507 Network WALKMAN:

 1. Tryck och håll in menyknappen SEARCH [sök] tills menyn visas.
 2. Bläddra till Advanced Menu [avancerad meny] och tryck på för att bekräfta.
 3. Bläddra till Information och tryck på
 4. Om programvaruversionen är 2.0 BEHÖVER DU INTE UPPDATERA DEN INBYGGDA PROGRAMVARAN I NW-E503/NW-E505/NW-E507 Network WALKMAN. Välj NO [NEJ] och EXIT [AVSLUTA].
 5. Tryck på SEARCH MENU (sök meny) för att gå tillbaka och avsluta.
 6. Om programvaruversionen är 1.0:

  • Skapa följande mapp på datorns C-enhet: : WMFWUPG
  • Läs friskrivningsklausulen längst ned på sidan och klicka på
   Ladda ned för att hämta programmet:

   NW-E50X_V2_0C.exe - 2 239 kB (beroende på vilken modell du har).
  • Följ instruktionerna och spara programmet i C:\WMFWUPG
  • Kontrollera att den hämtade filen är 2 239 kB. Om den inte är det raderar du filen och gör om steg b.

  Innan du går vidare måste du säkerhetskopiera alla filer som finns i NW-E503/NW-E505/NW-E507 Network WALKMAN och spara dem på datorn. Det måste finnas minst 3 MB minne ledigt i din Network WALKMAN.

  Läs instruktionerna nedan för hur du säkerhetskopierar informationen. 7. Stäng alla öppna program på datorn. (Om alternativet Run SonicStage automatically when an ATRAC Audio Device is connected [Kör SonicStage automatiskt när en ATRAC-ljudenhet ansluts] är aktiverat kan du inaktivera det i SonicStage.)
 8. Gå till mappen C:\ WMFWUPG på datorn och dubbelklicka på NW-E50X_V2_0C.exe beroende på vilken modell du har.
 9. Klicka på Unzip [zippa upp] för att extrahera alla filerna i mappen C:\ WMFWUPG. 10. Klicka på Close [stäng] för att avsluta och anslut Network WALKMAN för att utföra uppdateringen.
 11. Öppna mappen som ligger i mappen C:\ WMFWUPG och dubbeklicka på FWUpdater.exe och följ instruktionerna på skärmen.
 12. Ta inte bort USB-sladden även om meddelandet "USB Connect" [USB-ansluten] inte visas på Network WALKMAN-enheten eller om datorn visar att ingen USB-enhet är ansluten.
 13. Klicka på Finish [slutför] när uppdateringen är klar.
 14. Ta bort USB-sladden från Network WALKMAN-enheten och kontrollera programvaruversionen genom att upprepa steg 1. Versionen ska vara 2.0.
 15. Uppdateringen av den inbyggda programvaran är klar.

Godkänn friskrivningsklausulen nedan för att starta hämtningen

Filinformation

Filnamn

 • NW-E50X_V2_0C.exe

Filstorlek

 • 2.19 Mb