Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • NW-A25/A25HN
 • NW-A26/A26HN
 • NW-A27/A27HN

Om den här filen

 • Namn: Uppdatering av fast programvara 1.11 för NW-A25(HN)/NW-A26(HN)/NW-A27(HN)
 • Utgivningsdatum: 05-11-2015
 • Behöver jag hämta uppdateringen?Du behöver inte det här uppdateringsprogrammet om den fasta programvaran i din Walkman redan har uppdaterats till version 1.11 via den automatiska uppdateringsfunktionen.
  Du kan enkelt kontrollera vilken version av den fasta programvaran du har:
  1. Tryck på och håll in knappen BACK/HOME [Tillbaka/hem] tills menyn Home [Hem] visas.
  2. Välj [Settings] (Inställningar), [Common Settings] (Vanliga inställningar) och [Unit Information] (Enhetsinformation).
  3. Kontrollera modellen och programvaruversionen.
 • Fördelar och förbättringar:
  • Addressed the issue where the WALKMAN may not display some cover art
  • Addressed the issue where the WALKMAN may not properly operate during play back or may restart unintentionally

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den fasta programvaran är kompatibel med de vanligaste versionerna av Microsoft Windows:

 • Windows 10 / Windows 10 Pro
 • Windows 8.1/Windows 8.1 Pro
 • Windows 8/Windows 8 Pro
 • Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows 7 Professional (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows 7 Starter (Service Pack 1 eller senare)
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows Vista Business (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 eller senare)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 eller senare)

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den fasta programvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • CPU:
  • 1 GHz eller mer
 • Minne:
  • 1 GB eller mer (32-bitarsversionen)/2 GB eller mer (64-bitarsversionen)

Hämta

Innan du uppdaterar

Efter uppdateringen kan den fasta programvara inte återställas till en tidigare version.

Överför alla data från enheten till datorn i förväg, eftersom det finns risk att data går förlorade under uppdateringen om de är kvar på enheten.
Vi kan inte garantera att data inte förstörs eller raderas av den här uppdateringen.

Under uppdateringen måste det finnas cirka 85 MB ledigt utrymme på enheten. Kontrollera utrymmet genom att följa stegen nedan.

 1. Tryck på och håll in knappen BACK/HOME [Tillbaka/hem] tills menyn Home [Hem] visas.
 2. Välj [Settings] (Inställningar), [Common Settings] (Vanliga inställningar) och [Unit Information] (Enhetsinformation).
 3. Kontrollera uppgifterna under Free/Total Memory Space [Ledigt/totalt minnesutrymme].

Select "System Storage" as location for USB Transfer.

 1. Press and hold the BACK/HOME button until the Home menu appears.
 2. Select (SD Card Settings), [Storage for File Transfer], [Location for USB Transfer].
 3. Set to [System Storage].

Installera

Logga in som administratör på datorn.

Om du använder Windows 10, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista, visas meddelandet ”Din tillåtelse krävs innan Windows-åtgärden kan fortsätta” i dialogrutan Kontroll av användarkonto. Klicka på Fortsätt och följ anvisningarna.

 1. Starta hämtningen av uppdateringsprogrammet genom att klicka på knappen ”Download” [Hämta] längst ned i det här meddelandet.
 2. Anslut din Walkman till datorn via en USB-port när hämtningen är klar.
 3. Stäng alla program som körs på datorn.
 4. Dubbelklicka på den sparade filen (NW-A20_V1_11.exe, 58.2 MB / 61,083,560 bytes) och följ meddelandena som visas.
   Koppla inte bort enheten från datorn under uppdateringen.
   Under uppdateringen kontrolleras USB-anslutningen automatiskt, och meddelandet ”USB Connect” (USB-ansluten) visas inte.
   På vissa datorer kan meddelandet ”USB disconnect” (Koppla bort USB) visas.
 5. Klicka på knappen Finish [Slutför] när det visas ett meddelande om att uppdateringen är klar.