Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • NW-A25/A25HN
 • NW-A26/A26HN
 • NW-A27/A27HN

Om den här filen

 • Namn: Uppdatering av fast programvara 1.11 för NW-A25(HN)/NW-A26(HN)/NW-A27(HN)
 • Utgivningsdatum: 05-11-2015
 • Behöver jag hämta uppdateringen?Du behöver inte det här uppdateringsprogrammet om den fasta programvaran i din Walkman redan har uppdaterats till version 1.11 via den automatiska uppdateringsfunktionen.
  Du kan enkelt kontrollera vilken version av den fasta programvaran du har:
  1. Tryck på och håll in knappen BACK/HOME [Tillbaka/hem] tills menyn Home [Hem] visas.
  2. Välj [Settings] (Inställningar), [Common Settings] (Vanliga inställningar) och [Unit Information] (Enhetsinformation).
  3. Kontrollera modellen och programvaruversionen.
 • Fördelar och förbättringar:
  • Åtgärdar ett problem där WALKMAN®-enheten inte visar viss omslagsgrafik
  • Åtgärdar ett problem där WALKMAN®-enheten kanske inte fungerar som den ska under uppspelning eller oavsiktligt startas om

Systemkrav

Operativsystem

 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den fasta programvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • CPU:
  • 1 GHz eller mer
 • Minne:
  • 1 GB eller mer (32-bitarsversionen)/2 GB eller mer (64-bitarsversionen)

Hämta

Innan du uppdaterar

Efter uppdateringen kan den fasta programvara inte återställas till en tidigare version.

Överför alla data från enheten till datorn i förväg, eftersom det finns risk att data går förlorade under uppdateringen om de är kvar på enheten.
Vi kan inte garantera att data inte förstörs eller raderas av den här uppdateringen.

Under uppdateringen måste det finnas cirka 85MB ledigt utrymme på enheten. Kontrollera utrymmet genom att följa stegen nedan.

 1. Tryck på och håll in knappen BACK/HOME [Tillbaka/hem] tills menyn Home [Hem] visas.
 2. Välj [Settings] (Inställningar), [Common Settings] (Vanliga inställningar) och [Unit Information] (Enhetsinformation).
 3. Kontrollera uppgifterna under Free/Total Memory Space [Ledigt/totalt minnesutrymme].

Välj System Storage (Systemlagring) vid USB Transfer (USB-överföring).

 1. Håll knappen BACK/HOME intryckt tills menyn Home (Hem) visas.
 2. Välj (SD Card Settings), [Storage for File Transfer], [Location for USB Transfer] (SD-kortinställningar > Lagring för filöverföring > Plats för USB-överföring).
 3. Ställ in på [System Storage] (Systemlagring).

Installera

 1. Starta hämtningen av uppdateringsprogrammet genom att klicka på knappen ”Download” [Hämta] längst ned i det här meddelandet.
 2. Anslut din Walkman till datorn via en USB-port när hämtningen är klar.
 3. Stäng alla program som körs på datorn.
 4. Dubbelklicka på den sparade filen (NW-A20_V1_11.dmg, 58.9 MB / 61,852,924 bytes) och följ meddelandena som visas.
   Koppla inte bort enheten från datorn under uppdateringen.
   Under uppdateringen kontrolleras USB-anslutningen automatiskt, och meddelandet ”USB Connect” (USB-ansluten) visas inte.
   På vissa datorer kan meddelandet ”USB disconnect” (Koppla bort USB) visas.
 5. Klicka på knappen Finish [Slutför] när det visas ett meddelande om att uppdateringen är klar.