Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-A106HN
 • NW-ZX507

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Ger säkerhetsuppdateringar (Säkerhetsnivån som visas på menyn Inställningar gäller från och med januari 2021)
 • Förbättrade allmänna prestanda
VIKTIGT!
 • Du måste uppdatera både programvaran Music Center for PC och den inbyggda Walkman®-programvaran till den senaste versionen för att förbättra anslutningens stabilitet. Om en av dem inte är uppdaterad till den senaste versionen finns det risk för att Music Center for PC-programvaran och Walkman-enheten inte ansluter ordentligt.
 • Uppdateringsmeddelandet kanske inte visas om datum och tid inte är rätt inställda på Walkman-enheten. Om de inte är det ställer du in datum och tid manuellt.

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen.

 • Ger stöd för 360 Reality Audio-tjänsten
 • Ger stöd för DSEE Ultimate (när du använder musikspelare)
 • Aktiverar ljudjustering vid användning av Bluetooth-utgång
 • Ger stöd för strömning med hög upplösning
 • Lägger till en bokmärkesfunktion i musikspelarappen
 • Lägger till en funktion för nyckelordssökning i musikspelarappen
 • Åtgärdar ett fel där uppspelningshastigheten försämras för en del innehåll i M4A-format
 • Lägger till en Auto Power Off-funktion (automatisk avstängning) som förlänger batteriets livslängd
 • Åtgärdar ett fel där ett felaktigt meddelande om att SD-kortet är skadat ibland visas omedelbart efter att kortet satts i
 • Förbättrade allmänna prestanda
 • Förbättrar anslutningens stabilitet till programvaran Music Center for PC
 • Ger säkerhetsuppdateringar
 • Åtgärdar ett fel med svarta punkter och linjer som visas på startskärmen
 • Åtgärdar ett fel med bilder som inte visades på rätt sätt i snabbmenyn för inställningar
 • Åtgärdar ett fel med Wi-Fi som inte aktiveras ibland
 • Förbättrar allmänna funktioner

Filinformation

Filversion

 • Version 4.01.00

Utgivningsdatum

 • 21-01-2021

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Om din Walkman redan är uppdaterad till programvaruversion 4.01.00 behöver du inte utföra uppdateringen.

 1. Svep uppåt på startskärmen.
 2. Klicka på [Settings] (Inställningar) – [System] (System) – [About device] (Om enheten)
 3. Modellnamnet och programvaruversionen visas i [Model & hardware] (Modell och maskinvara) respektive [Build number] (Byggnummer).

Innan du uppdaterar

 • Kontrollera att du är ansluten till nätverket under uppdateringen.
 • Efter uppdateringen kan den inbyggda programvaran inte återställas till en tidigare version.
 • Efter uppdateringen kan inställningen "Wireless playback quality" (trådlös uppspelningskvalitet) i Bluetooth-funktionen bli återställd till det ursprungliga värdet (LDAC-Connection pref.)
 • Skärmen Behörigheter kan visas efter uppdateringen. Om detta inträffar följer du anvisningarna på skärmen.
 • Överför alla data från enheten till datorn, eftersom data som finns kvar på enheten kan förloras vid uppdatering.
 • Vi kan inte garantera att låtar och data inte skadas eller tas bort när du genomför uppdateringen.
 • Det behövs cirka 2 GB ledigt utrymme på enheten under uppdateringen. Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme.
 • Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme i det inbyggda flashminnet kan du överföra alla onödiga data tillbaka till datorn för att få mer ledigt utrymme.
 • Se till att Walkman är i laddningsläge och har minst 60 % batterinivå kvar.
 • Se till att vara inloggad som administratör eller användare med administratörsbehörighet när du installerar den här filen.
 • Kommunikationskostnaderna betalas av användaren.

Viktigt meddelande

För kunder som använder Music Center for PC

 • För bättre anslutningsstabilitet ska du uppdatera programvaran för både Music Center for PC och Walkman-enheten till senaste version.
 • Om de inte uppdateras till senaste version går det kanske inte att ansluta Walkman-enheten till Music Center for PC.

Uppdateringsmeddelandet kanske inte visas om datum och tid inte är rätt inställda på Walkman-enheten. Kontrollera att datum och tid är rätt inställda. Om de inte stämmer ställer du in datum och tid manuellt.

Så här ställer du in datum och tid

 1. Svep uppåt på startskärmen.
 2. Tryck på ikonen [Clock] (Klocka) så visas aktuellt datum och tid.
  • Om datum och tid stämmer visas uppdateringsmeddelandet för Walkman. Om datum och tid inte stämmer ställer du in rätt datum och tid enligt nedan.
 3. Gå tillbaka till startskärmen genom att trycka på (Start i navigeringsfältet) längst ned på skärmen.
 4. Svep uppåt på startskärmen.
 5. Tryck på menyalternativen i följande ordning.
  [Settings] (Inställningar) – [System] (System) – [Date & time] (Datum och tid)
 6. Om [Automatic date & time] (Automatiskt datum och tid) är aktiverat trycker du på [Automatic date & time] (Automatiskt datum och tid). [Set date] (Ställ in datum) och [Set Time] (Ställ in tid) visas tydligt under [Automatic date & Time] (Automatiskt datum och tid).
 7. Tryck på [Set date] (Ställ in datum) och ställ in rätt datum. Tryck sedan på [OK] för att gå tillbaka till skärmen [Date & time] (Datum och tid).
 8. Tryck på [Set Time] (Ställ in tid) och ställ in rätt tid. Tryck sedan på [OK] för att gå tillbaka till skärmen [Date & time] (Datum och tid).
 9. Aktivera [Automatic date & time] (Automatiskt datum och tid).

Hämta och installera

Du kan uppgradera genom att följa någon av metoderna nedan.

 • Uppdatera via Wi-Fi (trådlöst nätverk)
 • Uppdatera med Music Center for PC

Steg 1: Installera uppdateringen

(1) Uppdatera via Wi-Fi (trådlöst nätverk)

Genom att ansluta till Internet via Wi-Fi kan du hämta den senaste programvaran till din Walkman och uppdatera den.
Om den senaste programvaran har släppts visas uppdateringsmeddelandet på skärmen när Walkman-enheten är ansluten till Wi-Fi.

 1. Anslut Walkman-enheten till en strömkälla.
 2. Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta Walkman-enheten till Internet.
 3. Svep uppåt på startskärmen.
 4. Tryck på [Settings] (Inställningar) – [System] (System) – [Advanced] (Avancerat) – [System updates] (Systemuppdateringar).
 5. Bekräfta meddelandet och följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera.

Obs!
När du uppdaterar programvaran kan du behöva godkänna att uppdateringen får åtkomst till minnet. Godkänn i så fall åtkomst till minnet.

(2) Uppdatera med Music Center for PC

Music Center for PC är ett datorprogram som används för att hantera innehåll som kan användas med Walkman-enheter.
Vid start ansluter Music Center for PC till en uppdateringsserver via Internet och kontrollerar automatiskt om det finns en uppdatering till Walkman-enheten.

 1. Avaktivera Wi-Fi-funktionen för att koppla bort Walkman-enheten från Internet.
 2. Starta Music Center for PC på datorn.
 3. Anslut Walkman-enheten till datorn.
 4. Use USB for (Använd USB för) visas på Walkman-skärmen. Tryck på File Transfer (Filöverföring) på skärmen Use USB for (Använd USB för) och sedan på OK.
 5. Uppdateringsmeddelandet visas på datorskärmen. Bekräfta meddelandet och följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera.

Obs!
Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta Walkman-enheten till Internet vid behov.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

Bekräfta att den nya versionen har installerats efter uppdateringen genom att följa stegen nedan.

 1. Svep uppåt på startskärmen på Walkman-enheten.
 2. Tryck på [Settings] (Inställningar) – [System] (System) – [About device] (Om enheten) så visas programvaruversionen i [Build number] (Byggnummer).
 3. Om byggnumret är 4.01.00 har programvaran uppdaterats.