Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • DMP-Z1
VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Förbättrar övergången mellan låtarna när de spelas upp via Bluetooth

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Förkortar tiden som krävs för utveckling och ihopsättning av databasen

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med de vanligaste versionerna av Mac OS:
VIKTIGT! Stöds inte av andra operativsystem än de som listas nedan.

 • macOS 10.13 - 10.15

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara version 1.02 för DMP-Z1 (Mac)

Filversion

 • Version 1.02

Filstorlek

 • 120 MB (126 115 779 byte)

Utgivningsdatum

 • 29-08-2019

Förberedelser

Kontrollera versionen av den fasta programvaran

Behöver jag hämta uppdateringen? Uppdateringen är inte nödvändig om den fasta programvaran i din DMP-Z1-enhet redan har uppdaterats till version 1.02 via den automatiska uppdateringsfunktionen.
Du kan enkelt kontrollera vilken version av den fasta programvaran du har:

 1. Tryck på ikonen [Options/Settings] (Alternativ/Inställningar) i skärmens nedre högra hörn
 2. Välj menyn [Settings] (Inställningar)
 3. Bläddra ner och välj menyn [Unit Information] (Enhetsinformation)
 4. Kontrollera modellen och programvaruversionen.

Innan du uppgraderar

 • Kontrollera att du är ansluten till nätverket under uppdateringen.
 • Efter uppdateringen kan den fasta programvaran inte återställas till en tidigare version.
 • Överför alla data från enheten till datorn i förväg, eftersom det finns risk att data går förlorade under uppdateringen om de är kvar på enheten.
  Vi kan inte garantera att data inte förstörs eller raderas av den här uppdateringen.
 • Enheten behöver cirka 200 MB ledigt utrymme under uppdateringen. Kontrollera att mängden ledigt utrymme är tillräckligt.
 • Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme i det inbyggda flash-minnet, ska du överföra eventuella onödiga data tillbaka till datorn för att frigöra mer utrymme.
 • Se till att vara inloggad som administratör eller som en användare med administratörsbehörighet när du installerar den här filen.

Hämta och installera

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Läs och godkänn villkoren.
 2. Hämta filen till datorn.
 3. Anslut DMP-Z1 till datorn via en USB-port när hämtningen är klar.
 4. Stäng alla program som körs på datorn
 5. Dubbelklicka på den sparade filen och följ anvisningarna på skärmen.
  Koppla inte bort enheten från datorn medan uppgraderingen pågår.
  Kommentar för MacOS 10.15-användare: När du startar uppdateringsverktyget för första gången på macOS 10.15 visas meddelandet [Software Update Tool would like to access files on a removable volume]. Om du klickar på [OK] startas uppdateringen. Om du klickar på [Don't Allow/Tillåt inte] visas ett felmeddelande och uppdateringen misslyckas.
 6. Klicka på [Finish] (Slutför) när det visas ett meddelande om att uppgraderingen är klar.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet [Check the firmware version] (kontrollera programvaruversion).

Om versionsnumret är 1.02 har uppgraderingen lyckats.