Artikel-ID : 00131371 / Senast ändrat : 02/11/2020

Information om kompatibilitet med Windows 10 för mikrosystem

  Här visas de produkter som lanserades i juli 2015 eller tidigare och som har funktionskontrollerats under följande förhållanden:

  Kontrollmiljö:
  • Funktionaliteten kontrollerades med Windows 10 Home och Windows 10 Pro i skrivbordsläge.
  • Funktionaliteten kan inte garanteras med alla datorer.

  Förklaring:
  ✓ : Kompatibel
  - : Inte kompatibel
  ? : Granskning pågår

  Modell Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bitar 64 bitar 32 bitar 64 bitar
  UDA-1
  MAP-S1
  CMT-X7CD/X7CDB
  CMT-SX7/SX7B