Artikel-ID : 00155233 / Senast ändrat : 14/04/2021

Jag behöver hjälp med mitt Sony-konto eller med registreringen av min produkt i My Sony

  Index:


   

  Ogiltig e-postadress eller ogiltigt lösenord

   

  Steg 1: Kontrollera om du har angett din registrerade e-postadress korrekt.


  Du kan ha skrivit fel eller använder fel e-postadress:

  • My Sony är kopplat till andra Sony-konton, såsom PlayStation Network, Sony Home Entertainment, Xperia med mera: Du kan använda samma e-postadress som är kopplad till dina andra Sony-konton för att logga in på My Sony.
    
  • Om du tidigare har skapat ett Sony-konto men inte har verifierat det via e-post inom den angivna tiden (72 timmar) kan du inte använda kontot. Det här gäller för alla tjänster från Sony. Logga in på det overifierade kontot, skicka aktiverings-/verifieringslänken igen och aktivera ditt konto via e-post.


  Steg 2: Använd funktionen för glömda lösenord

  Du kan återställa ditt lösenord genom att försöka med följande alternativ för lösenordsåterställning:

  1. Ange det födelsedatum du har registrerat.
  2. Svara på din säkerhetsfråga.
  3. Verifiera dig med hjälp av din mobila enhet (Hur aktiverar jag tvåstegsverifiering? – Länk till avsnittet nedan).

  När du har följt stegen får du en länk för att återställa ditt lösenord. Kolla skräppostmappen om du inte fått något e-postmeddelande.
  Försök annars att skicka länken igen eller vänta 24 timmar och försök igen.

  Obs! Om du gör fel på något av de tre alternativen visas en uppmaning om att kontakta supporten. Du kan fortfarande försöka med de andra alternativen.

   

  Mitt Sony-konto är låst

  "The maximum number of failed login attempts has been reached. To protect your security, your account will be locked for 120 minutes." (Det högsta antalet misslyckade inloggningsförsök har uppnåtts. För att skydda din säkerhet låses ditt konto i 120 minuter.)

  När du har väntat i 120 minuter, kolla att Caps Lock eller Num Lock inte stör hur du anger lösenordet.
  Du kan också återställa lösenordet med hjälp av funktionen Glömt lösenordet.
   

  Göra ändringar i My Sony-konto

  Ändra kontoinformationen (e-postadress, lösenord och adress)

  • Logga in på ditt Sony-konto.
  • Gå till [My Account Details] (Min kontoinformation).
  • Fortsätt med att uppdatera de fält som behövs.
    

  Jag vill ta bort mitt Sony-konto

  Vi tycker det är tråkigt att du lämnar oss. Du kan ta bort ditt konto genom att följa följande steg:

  • Logga in på ditt Sony-konto.
  • Klicka på [My Account Details] (Min kontoinformation).
  • Bläddra längst ned och välj [Remove account] (Ta bort konto).

   

  Länka My Sony till andra tjänstekonton från Sony

  Om du redan har ett konto för en annan tjänst från Sony kan du logga in på My Sony med informationen för det kontot. När du gör det visas ett meddelande med en fråga om du vill uppgradera ditt konto. Du måste eventuellt ange ytterligare information för att kunna slutföra uppgraderingen. När du har skapat ett My Sony-konto kan du dessutom använda det till att logga in på andra tjänster från Sony.

  Du kan länka konton för följande onlinetjänster från Sony:

  Tjänster som är tillgängliga från Sony Europe:

  • My Sony
  • Sony Community

  Tjänster från andra företag inom Sony:

  • Xperia Lounge
  • Xperia Store
  • SonyMobile.com
  • MyAccount
  • Developer World
  • PlayStation™ Network
  • PlayStation™ Plus
  • PlayStation™ Video
  • PlayStation™ Music
  • PlayStation™ Now
  • PlayStation™ Vue

   

  Hur aktiverar jag tvåstegsverifiering?

  Om du vill lägga till ett extra säkerhetslager kan du välja att ta emot en verifieringskod via textmeddelande eller via en autentiseringsapp medan du loggar in på ditt Sony-konto. Du kan ändra den här inställningen när som helst genom att gå till inställningarna för tvåstegsverifiering.

  Så här aktiverar du tvåstegsverifiering: 

  1. Logga in på My Sony. Klicka eller håll pekaren över ditt namn i det övre högra hörnet och välj sedan [My Account Details/Min kontoinformation].
  2. Bläddra ned till [Change Other Security Details] (Ändra andra säkerhetsdetaljer) och klicka sedan på [Update/Uppdatera].
  3. Med fliken [Security] (Säkerhet) öppen bläddrar du ned till [2-Step Verification] (Tvåstegsverifiering) och klickar sedan på [Edit] (Redigera).
  4. När du tillfrågas om hur du vill få verifieringskoden väljer du antingen textmeddelande eller autentiseringsapp

  Följ sedan anvisningarna på skärmen:

  • Textmeddelande: Ange ditt telefonnummer. Kontrollera textmeddelandet som skickats till din mobiltelefon och ange den 6-siffriga verifieringskoden. Klicka på [Verify] (verifiera).
  • Autentiseringsapp: Öppna autentiseringsappen på din mobila enhet och skanna QR-koden eller kopiera och klistra in den alfanumeriska koden som visas på skärmen. Ange verifieringskoden som du fick från autentiseringsappen. 

  Backupkoder
  Om du inte kan få tvåstegskoden via text eller om din autentiseringsapp inte fungerar kan du ändå logga in med hjälp av en backupkod. Du får tio engångskoder. Du kan använda backupkoder för både verifiering via textmeddelande och autentiseringsapp. 


   

  Vad händer om jag inte hittar den produkt jag vill registrera?

  1. Först måste du se till att den produkt du vill registrera är en Sony Electronics-produkt (det gäller för tv-, ljud- och fotograferingsprodukter). Om du har en mobil enhet från Sony (Xperia) eller en Sony Professional-produkt bör du besöka någon av följande sidor:
  1. Om du är säker på att produkten är en Sony Electronics-produkt och du har skrivit produktnamnet manuellt men inte hittat den kan du leta rätt på den med hjälp av listrutan.
    
  2. Om du har köpt produkten i ett annat område än Europa (t.ex. Asien/Stillahavsområdet, Nord- och Sydamerika osv.) går du till webbplatsen för det aktuella området för att registrera din produkt. Det går inte att registrera produkter du har köpt utanför Europa i My Sony. Vi ber om ursäkt för det.
  1. Om de här två metoderna inte fungerar kanske din produkt saknas i vår databas. Kontakta oss för att kontrollera det.