Så här ansluter du din mobila enhet till din tv via NFC

Använd NFC för att ansluta din BRAVIA TV till din mobila enhet

Du kan ansluta din BRAVIA TV till din NFC-aktiverade mobila enhet genom att föra samman enheten och tv:ns fjärrkontroll.

Du måste konfigurera NFC först. Här följer en steg-för-steg-guide.

Leta först reda på tv:ns modellnummer

Du måste veta detta eftersom olika tv-apparater har olika konfigurationsprocesser.

För modellnummer:

 • KDL-42W706B/32W706B
 • KDL-42W705B/32W705B
 1. Aktivera NFC (Near Field Communication) på din mobila enhet
 2. Håll enheten mot -markeringen på tv:ns fjärrkontroll i 2 sekunder
 3. Du bör se ett bekräftelsemeddelande nedtill på tv-skärmen som informerar dig om att NFC är konfigurerat

För alla andra NFC-aktiverade tv-apparater från Sony

 1. Sätt på tv:n och tryck på knappen HOME på fjärrkontrollen
 2. Välj Settings [Inställningar] > One-touch Remote Control Setup [Konfiguration av fjärrkontrollen med ett knapptryck] > Register [Registrera]
 3. Följ anvisningarna på skärmen
 4. Aktivera NFC på din mobila enhet

Nu är din smartphone och tv klara för att anslutas till varandra. Se till att du har låst upp din mobila enhet först.

 1. Håll baksidan av din smartphone mot baksidan av tv-fjärrkontrollen
 2. Ett meddelande bekräftar att du är ansluten