Artikel-ID : 00249424 / Senast ändrat : 22/01/2024Skriv ut

Var hittar jag modellnamnet och serienumret?

  Ditt modellnamn gör att du kan få information och tjänster som är specifika för din enhet. Modellnamn och serienummer kan finnas på flera platser, beroende på produkt:

  • En etikett på enhetens baksida eller undersida
  • Originalförpackningen och den tryckta instruktionshandboken inuti den
  • Systemmenyn i produkter med ett användargränssnitt (t.ex. tv-apparater eller kameror)

  Klicka på din produktkategori nedan om du vill ha hjälp med att hitta modell och serienummer för din enhet. Om din enhetstyp inte finns med i listan kan du läsa dokumentationen eller förpackningen som medföljde produkten.

  Vad är skillnaden mellan ett modellnamn och ett serienummer?

  • Ett modellnamn är en kombination av siffror och bokstäver (t.ex. KD-55XG9505 eller WH-1000XM4).
  • Ett serienummer består endast av siffror (t.ex. 6007041). Det är en unik identifieringskod som betecknar en enskild enhet.

  Välj din enhetstyp

  Tv-apparater och projektorer Hörlurar Kameror och videokameror Xperia-telefoner och -surfplattor

  Tv

  Modellnamnet finns på en etikett på tv:ns baksida. Om du inte kan kontrollera etiketten med serienumret (t.ex. om tv:n är väggmonterad) kontrollerar du tv:ns inställningsmeny eller dess originalförpackning.

  Leta upp etiketten på tv:ns baksida Kontrollera menyn Inställningar Kontrollera originalförpackningen

  Vad betyder tv:ns modellnamn?

  Tv-apparaternas modellnamn är mer än bara en slumpmässig sekvens av siffror/bokstäver. Namnet innehåller modellspecifik information.

  Här är några exempel på korrekta tv-modellnamn:

  • KDL-32WD756
  • KD-75XE9405
  • KD-65AF9
  1. Den första delen av modellnamnet (före bindestrecket) anger tv:ns upplösning: 2K (KDL) och 4K (KD).
  2. Siffrorna direkt efter bindestrecket anger skärmstorleken i tum (t.ex. 32, 75 eller 65).
  3. Den sista sekvensen av bokstäver och siffror (t.ex. WD756, XE9405 eller AF9) anger en viss produktionsserie och är viktig för support- och reparationsändamål.
   • Den sista bokstaven kan ange en viss färg på ramen, stället eller stativet.
   • Om den första bokstaven i den sista sekvensen av bokstäver och siffror är ”A” ingår tv:n i vår OLED-serie (t.ex. KD-48A9S eller XBR-65A9F).

  OBS! När du söker efter information på Sony supportwebbplats använder du tv:ns modellnamn för att hitta sidan som avser din modell.


  Projektorer

  Modellnamnet och serienumret finns på produktetiketten på projektorns baksida eller undersida

  För vissa projektorer går det att hitta modellnamn och serienummer i menyn genom att följa stegen nedan. Det här är särskilt användbart om projektorns modellnamn och serienummer är oläsbara eller inte tillgängliga.

  1. Slå på projektorn.
  2. Tryck på knappen MENU (meny) på den medföljande fjärrkontrollen.
  3. Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen för att välja Information.
  4. Tryck på knappen Select (välj) för att visa modellnamn och serienummer.

   Bild

  Hörlurar med huvudband

  Du kan vanligtvis hitta modellnamnet och serienumret antingen på huvudbandet eller inuti huvudbandets stoppning, enligt bilden nedan
  Illustration av hörlurar med huvudband som visar möjliga placeringar av modellnamn och serienummer

  Äkta trådlösa Hörlurar

  Modellnamnet och serienumret finns på laddningsfodralets undersida, enligt illustrationen nedan.
  Illustration av WF-1000X – laddningsfodralets undersida


  WF-1000XM3

  Illustration av modellnamnets och serienumrets placering inuti laddningsfodralet till Äkta trådlösa hörlurar WF-1000XM3


  WF-1000X

  Illustration som visar modellnamnets och serienumrets placering på undersidan av laddningsfodralet till de äkta trådlösa hörlurarna WF-1000X


  OBS! Vissa hörlurar har inget serienummer på sig.

  Kameror och videokameror

  Serienumret och modellnamnet finns på kamerans undersida eller på etiketten på originalförpackningen.

  Kamerans undersida

  Kamerans eller videokamerans serienummer och modellnamn finns på enhetens undersida.

  1. Modellnamn (t.ex. ILCE-9, NEX-5, DSC-W270 eller DCR-SX15E)
  2. Serienummer

  Illustration som visar ILCE-9-kamerans undersida. ”1” pekar på modellnamnet. ”2” pekar på serienumret.

  Digital stillbildskamera
  Placering av serienummer för digital stillbildskamera. Serienumret har ersatts med XXXX på bilden.
  Videokamera
  Placering av videokamerans serienummer. Serienumret har ersatts med XXXX på bilden.
  Alpha (α) DSLR-kamera
  Placering av serienummer för Alpha DSLR-kamera. Serienumret har ersatts med XXXX på bilden

  Originalförpackning

  Serienumret och modellnamnet finns också på etiketten på originalförpackningen. Serienumrets placering är markerad med rött på bilden nedan.

  Streckkodsetikett – serienumret kommer efter ”S01”

  Objektiv

  1. Modellnamn (t.ex. SEL135F18GM eller SEL2470GM)
  2. Serienummer

  Illustration av två exempelobjektiv sida vid sida (SEL135F18GM och SEL2470GM). ”1” pekar på modellnamnen. ”2” pekar på serienumren.


  Andra digitala bildenheter

  • Digitala skrivare och fotoramar: Modellnamnet och serienumret finns på enhetens baksida eller undersida (t.ex. DPF-D810).
  • Digital fotolagring: Modellnamnet och serienumret finns på enhetens undersida (t.ex. VRD-MC6).

  Xperia-telefoner

  Så här hittar du modellnamnet

  Följ stegen nedan för att hitta modellnamnet i telefonens Inställningar.

  1. Gå till Settings (inställningar).
  2. Det här steget kan variera beroende på telefonens Android-version. Gå till About phone (om mobilen). Om du inte kan se det här alternativet går du till SystemAbout phone (om mobilen).
  3. Modellnamnet visas vanligtvis i telefoninformationen under ”Model” (t.ex. ”Model: L4113” motsvarar Xperia 10).

  Så här hittar du IMEI-numret

  IMEI-numret (International Mobile Equipment Identity) är ett unikt ID- eller serienummer som din mobila enhet har. Använd någon av följande metoder för att hitta ditt IMEI-nummer.

  1. Använd telefonuppringaren

  Följ stegen nedan för att hitta ditt IMEI-nummer och modellnamn med hjälp av telefonuppringaren.

  1. Tryck på ikonen för telefonuppringaren på startskärmen.
  2. Hitta och tryck på ikonen för knappsatsen.
  3. Ange följande kod: *#06# för att komma åt IMEI-informationen.

  Du kan titta på följande video för att se hur du kommer åt IMEI-numret med hjälp av telefonuppringaren.


  2. Använd Support-appen

  Följ stegen nedan för att hitta ditt IMEI-nummer och modellnamn med hjälp av Support-appen.

  1. Tryck på ikonen Application (applikationer) på startskärmen.
  2. Leta reda på och tryck på appen Support.
  3. Du hittar ditt IMEI-nummer under avsnittet Device Information (enhetsinformation).

  3. Kontrollera telefonens inställningar

  Följ stegen nedan för att hitta ditt IMEI-nummer i telefonens Settings (inställningar).

  1. Gå till Settings (inställningar).
  2. Nästa steg beror på Android-versionen av telefonen. Sökvägen kan skilja sig åt på äldre Android-versioner.
   • System → About phone (om telefonen).
   • About phone → Status → IMEI information (om telefonen > status > IMEI-information).
  3. IMEI-numret visas i telefoninformationen.

  4. Kontrollera telefonens originalförpackning

  Du hittar IMEI-numret och modellnamnet tryckt på etiketten på telefonens originalförpackning.


  Hur hittar jag IMEI-numret om telefonen inte startar

  På nyare Xperia-enheter sitter IMEI-numret på ett etikettfack på SIM-kortsplatsen. Följ stegen nedan för att kontrollera SIM-kortplatsen:

  OBS! Följande metoder kan variera mellan olika enhetsmodeller.

  1. Ta bort SIM-korthållaren för att komma åt etikettfacket.
  2. På vissa modeller sitter IMEI-numret på minneskortsplatsen. Använd nageln eller ett gem (eller liknande) till att dra ut etikettfacket.
  3. Enheter med ett löstagbart bakhölje har IMEI-numret under bakhöljet.

  Surfplattor

  Modellnamnets och serienumrets placering visas på bilden nedan.
  1. Modellnamn (t.ex. SGPT121DE/S eller SGPT113BE/S)
  2. Serienummer
  Tablet

  Tablet S

  Tablet S

  Modellnamnet finns på enhetens baksida i det nedre vänstra hörnet (t.ex. SGP-T112US/S).

  Tablet P

  Tablet P

  Ta försiktigt bort det nedre/bakre höljet. Modellnamnet finns i det övre vänstra hörnet inuti facket (t.ex. SGP-T211US/S).

  Xperia-surfplatta

  xperia-surfplatta

  Modellnamnet finns på surfplattans baksida, enligt bilden (t.ex. SGP-T121US/S).


  Mottagare och förstärkare Soundbars Trådlösa högtalare Walkman, Hi-Fi och radio

  Hi-Fi-mottagare och förstärkare

  Modellnamnet och serienumret finns på enhetens fram- eller baksida.


  1. Modellnamn (t.ex. STR-DE597 eller STR-DN610)
  2. Serienummer

  Serienummer och modellnamn för A/V-mottagare

  Mediastreamingenheter

  Modellnamnet finns på fram- eller undersidan (t.ex. SMP-N100).

  Soundbar

  Modellnamnet och serienumret finns på enhetens undersida eller baksida.

  1. Modellnamn (t.ex. HT-CT790 eller HT-S350)
  2. Serienummer

  Placering av modellnamn (1) och serienummer (2) för soundbar

  Trådlösa högtalare

  Du hittar vanligtvis modellnamnet (t.ex. SRS-HG1) och serienumret på den trådlösa högtalarens undersida.


  Illustration som visar bärbara trådlösa högtalare med en pil som pekar mot den nedre delen

  WALKMAN

  Modellnamnet och serienumret finns vanligtvis på enhetens baksida, enligt bilden nedan.
  Placering av modellnamn (1) och serienummer (2) på WALKMAN-enhetens baksida

  1. Modellnamn (t.ex. NWZ-W252, NW-E003F)
  2. Serienummer

  Vattentät WALKMAN

  Exempel på korrekta modellnamn: NW-WS623, NW-WS413.

  Modellnamnet och serienumret på de vattentäta WALKMAN-modellerna sitter vanligtvis nära öronsnäckorna på båda sidor av enheten, enligt illustrationen nedan.
  Placering av modellnamn och serienummer på vardera sidan om den vattentäta WALKMAN-enheten

  Klockradioapparater

  Modellnamnet finns på enhetens framsida (t.ex. ICF-C707)

  .

  Mini-/mikro-bokhyllesystem

  Bild av bokhyllssystem – placering av modellnamn på huvudspelarens framsida.

  Modellnamnet (t.ex. MHC-EC68PI) finns på huvudspelarens framsida, inte på högtalarna, eftersom de har sitt eget modellnamn.


  Boomboxar

  1. Modellnamnet och serienumret finns på produktens undersida.
  2. Modellnamnet (t.ex. CFD-S70) står skrivet på utsidan.
  3. Etiketten med serienumret sitter inuti batterifackets lucka. Öppna luckan till batterifacket för att hitta serienumret.

  Tre bilder sida vid sida. Från vänster till höger: 1) bild av en boombox med en pil som pekar mot enhetens undersida. 2) Placering av modellnamn på enhetens utsida. 3) Placering av serienummer inuti batterifacket.

  Dockningsstationer

  Modellnamnet finns på fram- eller undersidan (t.ex. RDP-XF100iP).


  Fjärrkontroller Blu-ray Disc-spelare Datorer Bilstereo och GPS

  Fjärrkontroller

  Modellnamnet finns längst ned eller längst upp på kontrollen (t.ex. RM-EZ4).

  Blu-ray Disc-spelare

  Modellnamnet (t.ex. BDP-S580) sitter på spelarens fram- och baksida. Serienumret finns på produktetiketten på baksidan, enligt bilden nedan.


  1. Modellnamn
  2. Serienummer

  blu-ray-spelare – modellnamn och serienummer på fram- och baksidan

  Hemmabiosystem med Blu-ray Disc

  Modellnamnet finns på huvudspelarens framsida (t.ex. BDV-E500W).


  Blu-ray Disc-spelare för webb-tv

  Modellnamnet finns på fram- och undersidan (t.ex. NSZ-GT1)


  Bärbar Blu-ray Disc-spelare

  Modellnamnet finns på framsidan nära, eller på, skivfackets lucka (t.ex. BDP-SX1000)

  Bärbara datorer

  Metoden för att hitta modellnamnet beror på när produkten lanserades. Klicka på lämplig länk nedan.

  För bärbara datorer som lanserades 2010 eller senare För bärbara datorer som lanserades sommaren 2009 För bärbara datorer som lanserades mellan hösten 2000 och våren 2009 För bärbara datorer som lanserades före sommaren 2000

  VAIO® Tap 20

  Modellnamnet finns på baksidan på höger sida (t.ex. SVJ-202190X).


  VAIO® Duo

  När datorn är öppen finns modellnamnet på höger sida bakom skärmen (t.ex. SVD-11213CXB).


  Stationära datorer

  Stationära datorers modellnamn inleds med bokstäverna ”PCV”, ”VGC”, ”VPC” eller ”SVJ” och finns på en liten etikett på framsidan av huvuddatorenheten (hölje eller chassi).


  • Leta reda på den lilla etiketten på chassits framsida (t.ex. VGC-RC210G).
  • På stationära allt-i-ett-datorer sitter numret till höger på datorns framsida (t.ex. VPC-L137FX).


  OBS! ”Modell”-numret på den grå etiketten på datorns baksida anger inte rätt information.


  Alternativt kan du hitta din modell på följande sätt:

  Via (Den här) datorn Via VAIO Care

  Receivrar

  Modellnamn

  Modellnamnet finns på frontpanelen (t.ex. CDX-GT200).

  Bilstereo

  Serienummer

  Serienumret finns på bilstereons bottenpanel. Numret går inte att se direkt som du ser på bilderna nedan. Om du behöver ta reda på serienumret rekommenderar vi att en specialiserad installatör monterar loss bilstereon från sin plats.

  Serienumrets placering på bottenplattan

  Högtalare/tillbehör:

  Modellnamnet och serienumret finns på förpackningen och i handboken (t.ex. XS-LD126P5).

  GPS

  Modellnamnet finns på baksidan, undersidan eller i antennfacket (t.ex. NV-U74T).  Digitala röstinspelare Läsare PlayStation Produkter för yrkesanvändning

  Digitala fickminnen

  Beroende på modell kan du hitta modellnamnet och serienumret för ditt digitala fickminne antingen på baksidan eller längst ned på enheten.

  ICD-SX2000

  1. Modellnamn (ICD-SX2000)
  2. Serienummer

  Digitalt fickminne ICD-SX2000 – placering av modellnamn och serienummer

  ICT-TX800

  1. Modellnamn (ICT-TX800)
  2. Serienummer

  Digitalt fickminne ICT-TX800 – placering av modellnamn och serienummer


  E-bokläsare

  Det sjusiffriga serienumret finns på produkt-ID-etiketten på förpackningen. Dess placering visas på bilden nedan.

  Två bilder sida vid sida. Bilden till vänster visar en förpackning för e-bokläsare. Bilden till höger visar serienumrets placering på den inzoomade produktetiketten. Serienumret föregås av ”S01”.


  PRS-T1, T2

  Ta i förekommande fall försiktigt bort fodralet (PRSA-CL10) eller fodralet med lampa (PRSA-CL22). Det sjusiffriga serienumret finns på enhetens bakre skyddsfodral.

  E-bokläsarens fodral efter borttagning av e-bokläsaren (PRSA-CL10 eller PRSA-CL22)

  Placering av serienumret på e-läsarens baksida (gäller PRSA-CL10 eller PRSA-CL22)

  PRS-T3

  Ta försiktigt bort fodralet eller det alternativa fodralet med lampa (PRSA-CL30). Se kapitel “Ta bort/sätta fast standardfodralet” i användarhandboken. Det sjusiffriga serienumret finns på enhetens bakre skydd.

  Fodral efter borttagning av e-bokläsaren (PRSA-CL30)

  PRSA-CL30: Placering av serienumret på enhetens baksida.

  Produkter för yrkesanvändning

  Besök Sony Professional Products för mer information om följande kategorier:

  • Professionella kameror
  • Sändning och produktion
  • Projektorer
  • Proffsskärmar
  • Arkivering och innehållshantering
  • Ljud
  • Smarta system
  • Medicinsk