Om den här filen

Om den här uppgraderingen (29/09/2011)

Tack för att du fortsätter att visa intresse för Sonys produkter.

Vi på Sony är alltid angelägna om kvalitet och kundnöjdhet, och därför erbjuder vi en uppdatering av inbyggd programvara (ver. 1.10) för FM/AM-klockradio ICF-CL70.

Mer information om hur du laddar ned och installerar uppdateringen finns i avsnittet "Nedladdning och installation".

Så här kontrollerar du modellen och programvaruversionen

Följ instruktionerna nedan för att kontrollera vilken version den inbyggda programvaran på enheten har:

 1. Slå på enheten och tryck på [HOME]-knappen på skärmen som visas.

  Obs! om du använder ICF-CL70 visas inte ikonen för iPod och iPhone på den här skärmen.

  Startskärm
 2. Välj [General Settings] (Allmänna inställningar) och tryck på [ENTER].
 3. Välj [Unit information] (Information om enhet) och tryck på [ENTER].
 4. Kontrollera [S/W Version] på skärmen som visas.

  Programvaruversion

Tillämpliga modeller

 • ICF-CL70 med inbyggd programvara ver.1.00, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 eller Ver.1.07

Förbättringar

Åtgärdade symtom

Kunder kan uppleva följande symtom. Uppdateringen av den här inbyggda programvaran åtgärdar dessa symtom.

 • Systemet kan fastna periodvis (ungefär var 25:e dag). Detta orsakar en felaktig skärm (fördröjning på klockan, avbrott) och nyckelfunktioner kanske inte accepteras.

Systemkrav

 • Dator: utrustad med kortplats för SD™-minneskort
 • Lagringsmedia: SD™-minneskort på minst 64 MB

Obs! USB-minne / MEMORY STICK™ / MultiMedia Card™ kan inte användas för att utföra uppdateringen.

Installera

Obs!

Det kan komma upp en ruta med "Kontroll av användarkonto" om du använder Windows® 7 / Windows Vista®, eller "Säkerhetsvarning" om du använder Windows® XP. Fortsätt i så fall installationen när du har bekräftat meddelandet.

Ladda ned filen

 1. Kontrollera att du är inloggad som administratör.
 2. När du har läst friskrivningsklausulen klickar du på knappen [Download] (Ladda ned) nedan.
 3. Spara filen "ICF_CL70_V110_EU.zip"(34,675KB) på datorns skrivbord (rekommenderas).

Packa upp den nedladdade filen.

Om du använder en dator med Windows Vista® / Windows® 7:
 1. Högerklicka på filen "ICF_CL70_V110_EU.zip" som du sparade på skrivbordet.
 2. Klicka på [Extrahera alla].
 3. Klicka på [Extrahera] när rutan "Extrahera komprimerade mappar" visas.
 4. Mappen “ICF_CL70_V110_EU" är öppen och visas på skrivbordet.
Om du använder en dator med Windows® XP:
 1. Högerklicka på filen "ICF_CL70_V110_EU.zip" som du sparade på skrivbordet.
 2. Klicka på [Extrahera alla].
 3. Klicka på [Nästa] när "Extraheringsguiden" visas.
 4. Klicka på [Nästa].
 5. Klicka på [Slutför].
 6. Mappen “ICF_CL70_V110_EU" är öppen och visas på skrivbordet.
Om du använder en dator med Mac OS X:
 1. Dubbelklicka på filen "ICF_CL70_V110_EU.zip" som du sparade på skrivbordet.
 2. Mappen “ICF_CL70_V110_EU" skapas på skrivbordet.


Det finns 20 filer i den extraherade mappen “ICF_CL70_V110_EU".

Förbered ett SD™-minneskort.

Förbered ett SD™-minneskort som du har formaterat.

Obs! USB-minne / MEMORY STICK™ / MultiMedia Card™ kan inte användas för att utföra uppdateringen.

Kopiera de extraherade filerna till ett SD™-minneskort.

 1. Sätt in det formaterade SD™-minneskortet i datorns SD™-kortplats.
 2. Öppna mappen “ICF_CL70_V110_EU" på skrivbordet och kopiera in alla 20 filerna till SD™-minneskortet.

Uppdatera den inbyggda programvaran

 1. Dra ut strömkabeln från vägguttaget och sätt in SD™-minneskortet i kortplatsen.

  SD-minneskortplats

 2. Sätt in strömkabeln i ett vägguttag.
  Bekräftelseskärmen visas. Kontrollera att S/W-versionen som står på skärmen är 1.10.

  Bekräftelseskärm för inbyggd programvara

 3. Välj [Yes] med förinställt + / - och tryck sedan på [ENTER].
  Uppdateringen börjar och följande skärm visas.

  Förloppsskärm

 4. Följande bekräftelseskärm visas efter ca en minut.

  Bekräftelseskärm för omstart av inbyggd programvara

 5. Ta bort SD™-minneskortet från kortplatsen och tryck på [ENTER].
  Enheten startar om.
 6. När den vanliga skärmen kommer upp trycker du på [HOME].

  Obs! om du använder ICF-CL70 visas inte ikonen för iPod och iPhone på den här skärmen.

  Bekräftelseskärm för omstart av inbyggd programvara

 7. Välj [General Settings] (Allmänna inställningar) och tryck på [ENTER].
 8. Välj [Unit information] (Information om enhet) och tryck på [ENTER].
  Följande information visas.
  Kontrollera att [S/W Version] är [1.10].

  Version av inbyggd programvara

Filinformation

Filnamn

 • ICF_CL70_V110_EU.zip

Filstorlek

 • -