• Ljudfältsprogram (film)

    JA

   • Equalizer (F/C/Sur, Sur B/FH) bas, mitt, diskant

    B,T/-/-/-

   • Antal förstärkar- kanaler

    7

   • Portable Audio Enhancer

    JA

   • HD-D.C.S. Digital Cinema Sound (DCS)

    JA (SB/FH)

   • Digital Legato Linear (DLL)

    -

   • Dubbelförstärkning

    NEJ

   • DSP (digital signalbehandling)

    Falcon1.1

   • Nattläge

    JA

   • Uteffekt (8 ohm, 1 kHz, THD 1 %, drivs av en kanal)

    115 W x 7

   • Valfri In/ut/tv (CEC): inklusive främre ingång och tv (CEC)

    2/JA

   • HDMI®-ingång på framsidan

    5

   • Hörlursutgång

    JA (guld)

   • Analog ljudingång (inkl. tv CEC)/-utgång (exkl. mottagare)/tv (CEC)

    2/0/JA

   • Ethernet (växlingscentral)

    -

   • Lågnivåutgång

    -

   • Bildskärmsutgång (S-Video-utgång)

    1

   • Komponentvideoingångar/-utgångar (vidarekoppling)

    JA

   • A/V-in-/utgång (S-Video IO): inklusive främre AV

    5/2/-

   • Flerkanalsingångar

    -

   • HDMI®-ingång/utgång: (främre ingång)

    5/1

   • Digital Media Port

    NEJ

   • Koaxial

    1

   • Phono (MM)

    -

   • DTS-HD™/Dolby®TruHD/Dolby® Digital+

    JA/JA/JA

   • LPCM (2/5.1/7.1 kanaler) via HDMI™

    JA/JA/JA

   • DTS 96/24™

    JA

   • Dolby® Digital EX

    JA

   • Dolby® ProLogic IIz

    JA

   • Dolby® Pro Logic® IIx

    JA

   • Dolby® Digital/DTS®

    JA/JA

   • Dolby® Pro Logic®

    JA

   • DTS NEO:6™

    -

   • PCM med 96 kHz/24 bitar

    JA

   • Dolby® Dual Mono

    JA

   • Dolby® Pro Logic® II

    JA

   • DTS-ES™ (MATRIX6.1/DISCRETE6.1)

    JA

   • Videokonvertering (ned) (analog till analog)

    NEJ

   • ARC (Audio Return Channel)

    JA

   • Anpassningsbar HDMI®-videoingång

    NEJ

   • Videouppskalning och -konvertering (analog till komponent/HDMI®)

    NEJ/JA (1080i)

   • Deep Colour

    JA

   • HDMI®-anslutning

    JA

   • BRAVIA® SYNC™ (CEC-kontroll)

    JA

   • 1080p/24p

    JA

   • x.v.Colour (xvYCC)

    JA

   • 3D via HDMI®

    JA

   • A/V-synkning

    JA (fast)

   • Anpassningsbar komponentvideoingång

    JA

   • Automatisk fasmatchning

    -

   • DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)

    SILVER

   • Ljudanslutning för en 3:dje zon

    -

   • IR-repeater (in/ut)

    -

   • Ljudanslutning för en 2:a zon

    -

   • RS-232C för kontroll

    -

   • 12V Trigger

    -

   • Bildanslutning för en 2:a zon

    -

   • Musikavkodningsformat för nätverksklient

    -

   • Fotoavkodningsformat för nätverksklient

    -

   • Videoavkodningsformat för nätverksklient

    -

   • Uppdatering av dator (Ethernet)

    -

   • Nätverksklient

    -

   • Webbradiotjänst

    -

   • Direktuppdatering via Ethernet

    -

   • RDS

    JA

   • Snabbvalskanaler (Sirius/XM/FM/AM)

    TTL60 (-/-/30/30)

   • Automatisky viloläge

    JA

   • GUI (grafiskt användargränssnitt)

    JA

   • Fjärrkontroll

    U-RM

   • Användargränssnittsingång (blending) (från: komposit/komponent/HDMI®)

    JA (JA/JA/-)

   • Användargränssnittsutgång (blending) (till: komposit/komponent/HDMI®)

    JA(-/-/JA)