Artikel-ID : S700026782 / Senast ändrat : 16/04/2019

När vissa program används roterar inte skärmen som den ska

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel


När vissa program används roterar inte skärmen som den ska


När vissa program används kan skärmen vridas oavsett tabletenhetens riktning.

Vissa program stöder inte skärmrotering.