Artikel-ID : S700026779 / Senast ändrat : 16/04/2019

När jag sätter tabletenheten i hållaren öppnas ett program automatiskt


    När jag sätter tabletenheten i hållaren öppnas ett program automatiskt


    Första gången du sätter tabletenheten i hållaren blir du ombedd att välja vilket program som ska startas när du använder hållaren. Om du markerar Use by default for this action [Använd som standard för denna åtgärd] och väljer ett program startar det valda programmet nästa gång du sätter tabletenheten i hållaren.

    Om du vill återvända till standardinställningen trycker du på Apps [Appar] - Settings [Inställningar] - Applications [Program] - Manage applications [Hantera program]
    – (programmet som är inställt på att startas automatiskt). På programhanteringsskärmen som visas trycker du på Clear defaults [Ta bort standardinställningar]. Inställningen tas då bort.