Artikel-ID : S700026778 / Senast ändrat : 09/09/2011

Om jag kopplar ur hörlurarna när jag spelar upp musik eller video upphör uppspelningen.

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel


Om jag kopplar ur hörlurarna när jag spelar upp musik eller video upphör uppspelningen.
Om du kopplar ur hörlurarna under uppspelning, sätts uppspelningen automatiskt på paus för att förhindra att ljudet plötsligt hörs från högtalarna.