Artikel-ID : S700026773 / Senast ändrat : 20/09/2012Skriv ut

Bilder som jag tagit med tabletenheten är suddiga eller innehåller blänk


    Bilder som jag tagit med tabletenheten är suddiga eller innehåller blänk

    Rör inte vid linserna i den inbyggda kameran. Om linserna blir smutsiga eller repade kan bildkvaliteten bli sämre.

    Låt inte solen skina in rakt genom linserna i den inbyggda kameran, oavsett om tabletenheten är igång eller inte.

    Det kan leda till fel på kameran.