Artikel-ID : S700026773 / Senast ändrat : 20/09/2012

Bilder som jag tagit med tabletenheten är suddiga eller innehåller blänk

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel


Bilder som jag tagit med tabletenheten är suddiga eller innehåller blänk

Rör inte vid linserna i den inbyggda kameran. Om linserna blir smutsiga eller repade kan bildkvaliteten bli sämre.

Låt inte solen skina in rakt genom linserna i den inbyggda kameran, oavsett om tabletenheten är igång eller inte.

Det kan leda till fel på kameran.