Artikel-ID : S700026772 / Senast ändrat : 16/04/2019

Laddningsindikatorn lyser i olika färger. Vad betyder de olika färgerna?

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel


Laddningsindikatorn lyser i olika färger. Vad betyder de olika färgerna?

Laddningsindikatorn lyser i olika färger beroende på batterinivån.

Röd Batteriet behöver laddas
Gul/Orange) Otillräckligt laddat.
Grön Tillräckligt laddat

Obs!
Laddningsindikatorn blinkar rött när batterinivån blir låg under drift.