Artikel-ID : S700026768 / Senast ändrat : 09/09/2011

Jag kan inte fotografera

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel


Jag kan inte fotografera


Innan du använder kameran ska du se till att ett microSD-minneskort är isatt.
Alla foton och videoklipp sparas på microSD-minneskortet.