Artikel-ID : S700026767 / Senast ändrat : 09/09/2011

Jag kan inte spara på SD-minneskortet

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel


Jag kan inte spara på SD-minneskortet

Du kan inte skriva information på ett SD-minneskort som är skrivskyddat. Se till att skrivskyddet inte är inställt på "lock" (lås).