Artikel-ID : S700026766 / Senast ändrat : 16/04/2019

Jag kan välja mellan flera olika enheter för den utrustning som jag vill konfigurera med Remote control-appen

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel


Jag kan välja mellan flera olika enheter för den utrustning som jag vill konfigurera med Remote control-appen


Beroende på kategorin eller tillverkaren kan två eller fler enheter kan visas. Om så är fallet testar du fjärrkontrollfunktionen med varje ”Typ” som visas och väljer den som fungerar korrekt.