Artikel-ID : S700026765 / Senast ändrat : 09/09/2011

Jag försöker konfigurera Remote control-appen men hittar inte modellen för den enhet som jag vill konfigurera

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel


Jag försöker konfigurera Remote control-appen men hittar inte modellen för den enhet som jag vill konfigurera


Om du inte hittar rätt kategori eller tillverkare kan du låta tabletenheten lära sig fjärrkontrollsignalen och sedan registrera den manuellt.