Artikel-ID : S700026764 / Senast ändrat : 16/04/2019

Så här förlänger du läsplattans batteritid

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel


Så här förlänger du läsplattans batteritidHär är några tips på hur du förlänger batteritiden

Välj att bakgrundsljuset endast ska vara på en kort stund (detta kan ändras under Apps – Settings – Screen [Appar – Inställningar – Skärm])
Sänk skärmens ljusstyrka
Stäng av Bluetooth när det inte används
Stäng av den trådlösa uppkopplingen när den inte används.  Tänk dock på att många applikationer behöver den trådlösa uppkopplingen för att fungera.


Ytterligare saker att tänka på

Använd endast den medföljande strömsladden för att ladda batteriet
Ladda inte batteriet nära en värmekälla eller i direkt solljus
Av säkerhetsskäl kan batteriladdningen stängas av i onormalt höga eller låga temperaturer
Värme ansamlas i batteriet när det används eller laddas.  Detta är normalt och inget problem.  Om läsplattan eller strömadaptern blir onormalt heta ska du stänga av läsplattan och dra ut strömsladden från strömadaptern.
Använd endast det medföljande batteriet eller ett extrabatteri från Sony som säkerhetsåtgärd.