Artikel-ID : S700026759 / Senast ändrat : 12/07/2018

Så här byter du tangentbordet i S-serien


  svårighetsgrad Svårighetsgrad:
  Svårt
  tid som behövs Tid som behövs:
  10 minuters aktivitet

  VARNING
  !! De här anvisningarna är allmänt hållna. Sony VAIO i Europa informerar dig på detta sätt om att du måste vara försiktig om du byter tangentbord på egen hand. Om några komponenter på VAIO-datorn skadas när du byter tangentbord täcks inte eventuella reparationer eller ersättningsdelar av garantin och kan därför debiteras. !!


  1. Stäng av datorn och koppla bort all kringutrustning.
  2. Koppla bort datorn från nätadaptern och ta ut batteripaketet.
  3. Se till att du är fri från statisk elektricitet genom att röra vid ett jordat metallföremål, till exempel ett värmeelement eller en kran.
  4. Placera datorn upp och ned på ett bord. Använd en tygbit för att skydda den mot repor.

  5. Ta bort 2 skruvar (markerade i rött i bild 1), skjut luckan till datorns kant för att lossa den och lägg den åt sidan.

   Bild 1: Ta bort 2 skruvar från undersidan


  6. Ta bort 3 skruvar (markerade i rött på bild 2).

   Bild 2: Ta bort 3 skruvar från undersidan


  7. Tangentbordet sitter fast med hakar mot skärmen och med spärrar mot styrplattan (se bild 3).

   Bild 3: Positioner för hakar (röda cirklar) och spärrar (gula fyrkanter)


  8. Inuti batteriet finns en rund öppning mot tangentbordet. Denna öppning används för att lyfta upp mitten av tangentbordets  överkant så att det blir enklare att ta tag i den (se bild 4).

  9. Bild 4: Placering av åtkomstöppningen i batterifacket 


  10. Öppna VAIO-datorn och ställ den på sidan på bordet. Tryck försiktigt med en skruvmejsel i öppningen som visas på bild 4 ovan och ta tag i tangentbordets överkant med andra handen och dra försiktigt för att lossa hakarna i överkantens hörn (se bild 5).


   Bild 5: Lossa tangentbordets överkant


  11. När båda hakarna har lossats placerar du datorn i arbetsposition på bordet. Skjut sedan tangentbordet något mot skärmen för att lossa spärrarna och placera tangentbordet upp och ned på styrplatteområdet såsom visas på  bild 6.

   Bild 6: Förbereda att koppla loss tangentbordets flatkabel


  12. Om tangentbordets flatkontakt sitter fast med tejp i kontakten tar du försiktigt bort tejpen.

  13. Obs!
   • Om tangentbordskontakten är sönder måste moderkortet bytas ut. Kostnaden för att byta ut moderkortet kan vara större än värdet på en begagnad VAIO.
   Moderkortets tangentbordskontakt består av två delar: en fast del (beige) och en hållare (brun) som håller tangentbordets flatkabel på plats. Lossa försiktigt hållaren från kontakten genom att trycka lätt i båda hörnen såsom visas på bild 7.

   Bild 7: Koppla loss tangentbordets flatkabel


   Tangentbordets flatkabel är nu lös och går att dra ut ur moderkortets kontakt utan svårighet.

  14. Upprepa proceduren i omvänd ordning för att installera det nya tangentbordet och tänk på följande:
   • För att slippa onödigt arbete bör du testa om tangentbordets flatkabel är ordentligt ansluten innan du fortsätter med ihopsättningen. Det gör du genom att ansluta nätadaptern till VAIO-datorn och trycka på strömbrytaren. Tryck sedan på F2 så fort VAIO-logotypen visas för att öppna BIOS. Om det fungerar stänger du av VAIO-datorn igen, kopplar bort nätadaptern och går vidare med ihopsättningen.