Artikel-ID : S700026738 / Senast ändrat : 12/07/2018

Horisontellt streck i övre eller nedre kanten av skärmen

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel

Detta dokument ger den information som krävs för att lösa problemet.

difficulty rating Svårighetsgrad:
mycket låg
time needed Erforderlig tid:
ej tillämpligt

Beroende på modell och tillverkare av vissa komponenter kan det inträffa i ett begränsat antal modeller i serie VGN-CS1, CS2 och CS3 att det visas horisontella streck i övre eller nedre kanten av skärmen, se exemplen nedan:


Exempel 1


Exempel 2

Vårt kvalitetsåtagande föreskriver att kund som begär reparation av sin VAIO-dator p.g.a. ovannämnda problem får kostnaderna för denna reparation täckta av Sony under de första 6 åren efter inköpsdatumet för modellen i fråga. Vänligen kontakta VAIO support för att diskutera servicen för Din VAIO.