Artikel-ID : S700026738 / Senast ändrat : 12/07/2018

Horisontellt streck i övre eller nedre kanten av skärmen

  Detta dokument ger den information som krävs för att lösa problemet.

  difficulty rating Svårighetsgrad:
  mycket låg
  time needed Erforderlig tid:
  ej tillämpligt

  Beroende på modell och tillverkare av vissa komponenter kan det inträffa i ett begränsat antal modeller i serie VGN-CS1, CS2 och CS3 att det visas horisontella streck i övre eller nedre kanten av skärmen, se exemplen nedan:


  Exempel 1


  Exempel 2

  Vårt kvalitetsåtagande föreskriver att kund som begär reparation av sin VAIO-dator p.g.a. ovannämnda problem får kostnaderna för denna reparation täckta av Sony under de första 6 åren efter inköpsdatumet för modellen i fråga. Vänligen kontakta VAIO support för att diskutera servicen för Din VAIO.