Artikel-ID : S700026737 / Senast ändrat : 12/07/2018

Det visas mindre hårddiskkapacitet än väntat i Den här datorn

  Den här artikeln förklarar varför den storlek på en hårddisk som visas i operativsystemet vanligtvis tycks vara mindre än den storlek som anges i datorns specifikationer.

  svårighetsgrad Svårighetsgrad:
  Mycket lätt
  tid som behövs Tid som behövs:
  Ej tillämpligt

  All kapacitetsskillnad som observeras beror på följande faktorer:

  1. Måttskillnader

   Hårddisktillverkare anger lagringskapaciteten enligt decimalsystemet, till exempel 1 terabyte (förkortat 1 TB). Tera betyder biljon, vilket ger hårddisken en kapacitet på 10^12 eller 1 000 000 000 000 byte.

   Operativsystem som Microsoft Windows använder i stället det binära systemet, samtidigt som de vetenskapliga decimaltermerna fortfarande används för att beteckna storlek. Enligt operativsystemet är 1 terabyte (förkortat 1 TB) lika med 2^40 eller 1 099 511 627 776 byte.

   Den binära lagringskapacitet som rapporteras av operativsystemet brukar vara cirka 10 % mindre än den decimalkapacitet som anges i specifikationerna.

  2. Dolda partitioner

   Beroende på när din VAIO-dator är tillverkad och vilket operativsystem som finns installerat på den ska det finnas en eller två dolda partitioner på hårddisken:

   1. VAIO Recovery Partition
    Denna ger dig möjlighet att återställa VAIO-datorn till fabriksinställningarna och brukar uppta mellan 5 och 15 GB diskutrymme. Om du vill ta bort den här partitionen bör du bränna återställningsskivor som du sedan kan använda för att återställa VAIO-datorn till fabriksinställningarna. Du kan också välja att inte skapa en återställningspartition (Recovery Partition). Mer information finns i återställningsguiden som ingår i dokumentationen till VAIO-datorn.

   2. System Reserved
    I Windows 7 skapas automatiskt en 100 MB stor dold partition för att lagra Windows startprogram och BitLocker-information om det skulle behövas. Ta inte bort denna partition.

   Öppna Diskhantering (Start – Kör – Diskmgmt.msc) om du vill ha mer information om diskarna och volymerna i din VAIO-dator.