Artikel-ID : S700026731 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Så här byter du tangentbord i W-serien


  svårighetsgrad Svårighetsgrad:
  Svårt
  tid som behövs Tid som behövs:
  10 minuters aktivitet

  VARNING
  !! De här anvisningarna är allmänt hållna. Sony VAIO i Europe informerar dig på detta sätt att du måste vara försiktig om du byter tangentbord på egen hand. Om några komponenter på VAIO-datorn skadas när du byter tangentbord täcks inte eventuella reparationer eller ersättningsdelar av garantin och kan därför debiteras. !!


  1. Stäng av datorn och koppla bort all kringutrustning.
  2. Koppla bort datorn från nätadaptern och ta ut batteripaketet.
  3. Se till att du är fri från statisk elektricitet genom att röra vid ett jordat metallföremål, till exempel ett värmeelement eller en kran.

  4. Ta bort tre skruvar (markerade i rött på bild 1) och lossa sedan åtkomstluckan genom att lyfta upp den vid mittskruven och lossa spärrarna på sidorna.

   Bild 1: Ta bort tre skruvar på undersidan


  5. Ta bort tre skruvar (markerade i rött på bild 2).

   Bild 2: Ta bort tre skruvar på undersidan


  6. Öppna VAIO-datorn och ställ den på sidan på bordet. Tryck försiktigt med en skruvmejsel i ett av skruvhålen i batterifacket. På så sätt kan du enkelt få grepp om tangentbordets överkant.

   Bild 3: Ta loss tangentbordet


  7. Tangentbordet hålls på plats av hakar på sidorna och spärrar mot styrplattan. Böj det uppåt så som visas på bild 3 samtidigt som du lossar hakarna på sidorna. Flytta det sedan försiktigt mot skärmen för att frigöra spärrarna från handledsstödet. Placera tangentbordet upp och ned på handledsstödet.

   Bild 4: Lossa tangentbordet


  8. För att lättare komma åt tangentbordets flatkontakt lyfter du upp tangentbordet så som visas på bild 5, men se till att inte röra vid skärmen med tangentbordet för att undvika repor.

   Bild 5: Förbered att koppla loss tangentbordet från moderkortet


  9. Om tangentbordets flatkontakt är fästad med tejp i kontakten tar du försiktigt bort tejpen.

  10. Obs!
   • Om tangentbordskontakten är sönder måste moderkortet bytas ut. Kostnaden för att byta ut moderkortet kan vara större än värdet på en begagnad VAIO.
   Moderkortets tangentbordskontakt består av två delar: en fast del (beige) och en hållare (brun) som håller tangentbordets flatkabel på plats. Lossa försiktigt hållaren från kontakten genom att trycka lätt i båda kanterna så som visas på bild 6.

   Bild 6: Koppla loss tangentbordets flatkabel


   Tangentbordets flatkabel lösgörs då och glider ur moderkortets kontakt utan svårighet.

  11. Upprepa proceduren i omvänd ordning när du ska installera det nya tangentbordet, och tänk samtidigt på följande:
   • För att slippa onödigt arbete bör du testa om tangentbordets flatkabel är ordentligt ansluten innan du fortsätter med ihopsättningen. Det gör du genom att ansluta nätadaptern till VAIO-datorn och trycka på strömbrytaren. Tryck sedan på F2 så fort VAIO-logotypen visas för att öppna BIOS. Om det fungerar stänger du av VAIO-datorn igen, kopplar bort nätadaptern och går vidare med ihopsättningen.