Artikel-ID : S700025063 / Senast ändrat : 12/07/2018

Så här byter du tangentbord i C-serien


  svårighetsgrad Svårighetsgrad:
  Svårt
  tid som behövs Tid som behövs:
  20 minuters aktivitet

  VARNING
  !! De här anvisningarna är allmänt hållna. Sony VAIO i Europe informerar dig på detta sätt att du måste vara försiktig om du byter tangentbord på egen hand. Om några komponenter på VAIO-datorn skadas när du byter tangentbord täcks inte eventuella reparationer eller ersättningsdelar av garantin och kan därför debiteras. !!


  1. Stäng av datorn och koppla bort all kringutrustning.
  2. Koppla bort datorn från nätadaptern och ta ut batteripaketet.
  3. Se till att du är fri från statisk elektricitet genom att röra vid ett jordat metallföremål, till exempel ett värmeelement eller en kran.

  4. Ta bort en skruv (markerad i rött på bild 1).

   Bild 1: Ta bort en skruv på undersidan


  5. Vänd datorn och öppna locket. Luta skärmen bakåt så långt det går utan att trycka för hårt.

  6. Tangentbordets överkant hålls på plats med fyra fjäderbelastade spärrar vid tangenterna F2, F6, F10 och PrintScreen (se bild 2) samt med två fasta spärrar längst upp på vänster respektive höger sida.

   Bild 2: De fjäderbelastade spärrarnas placering


  7. Lossa först de två fjäderbelastade spärrarna i mitten, sedan den på höger sida och sist den på vänster sida.
   Använd en tandpetare eller ett liknande mjukt och spetsigt föremål, och tryck spärren mot skärmen samtidigt som du pressar in ett finger under kanten på en tangent och försiktigt drar tangentbordet uppåt. När den första spärren har lossats håller du tangentbordet uppe för att hindra den första spärren från att låsas igen när du lossar den andra spärren. Fortsätt på samma sätt med den tredje och fjärde spärren.

   Bild 3: Lossa fyra fjäderbelastade spärrar på tangentbordets överkant


  8. När alla fyra spärrarna har lossats flyttar du försiktigt tangentbordet några millimeter mot skärmen och viker sedan ned det mot styrplattan.

   Bild 4: Förbered att koppla loss tangentbordet från moderkortet


  9. Om tangentbordets flatkontakt är fästad med tejp i kontakten tar du försiktigt bort tejpen.

  10. Obs!
   • Om tangentbordskontakten är sönder måste moderkortet bytas ut. Kostnaden för att byta ut moderkortet kan vara större än värdet på en begagnad VAIO.
   Moderkortets tangentbordskontakt består av två delar: en fast del (beige) och en hållare (brun) som håller tangentbordets flatkabel på plats. Lossa försiktigt hållaren från kontakten genom att trycka lätt i båda kanterna så som visas på bild 5.

   Bild 5: Koppla loss tangentbordets flatkabel


   Tangentbordets flatkabel lösgörs då och glider ur moderkortets kontakt utan svårighet.

  11. Upprepa proceduren i omvänd ordning när du ska installera det nya tangentbordet, och tänk samtidigt på följande:
   • För att slippa onödigt arbete bör du testa om tangentbordets flatkabel är ordentligt ansluten innan du fortsätter med ihopsättningen. Det gör du genom att ansluta nätadaptern till VAIO-datorn och trycka på strömbrytaren. Tryck sedan på F2 så fort VAIO-logotypen visas för att öppna BIOS. Om det fungerar stänger du av VAIO-datorn igen, kopplar bort nätadaptern och går vidare med ihopsättningen.