Artikel-ID : S700025061 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Så här byter du tangentbord i BX-serien


  svårighetsgrad Svårighetsgrad:
  Svårt
  tid som behövs Tid som behövs:
  20 minuters aktivitet

  VARNING
  !! De här anvisningarna är allmänt hållna. Sony VAIO i Europe informerar dig på detta sätt att du måste vara försiktig om du byter tangentbord på egen hand. Om några komponenter på VAIO-datorn skadas när du byter tangentbord täcks inte eventuella reparationer eller ersättningsdelar av garantin och kan därför debiteras. !!


  1. Stäng av datorn och koppla bort all kringutrustning.
  2. Koppla bort datorn från nätadaptern och ta ut batteripaketet.
  3. Se till att du är fri från statisk elektricitet genom att röra vid ett jordat metallföremål, till exempel ett värmeelement eller en kran.

  4. Ta bort två skruvar (markerade i rött på bild 1).

   Bild 1: Ta bort två skruvar på undersidan


  5. Vänd datorn och öppna locket. Luta skärmen bakåt så långt det går utan att trycka för hårt.

  6. Ta av gummiskydden på skruvarna som är markerade på bild 1 och ta sedan bort de två skruvarna.

   Bild 2: Ta bort två skruvar från tangentbordshöljet.


  7. Obs!
   • Tangentbordshöljet sitter fast med ett antal hakar. Dessa hakar kan lätt brytas av, särskilt om man trycker för hårt åt fel håll.
   För att kunna lossa hakarna ordentligt trycker du tangentbordshöljets framkant uppåt så som visas på bild 3. Vicka sedan loss resten av hakarna, samtidigt som du ser till att inte skada fingeravtryckssensorns kabel. Placera sedan tangentbordshöljet så som visas på bild 3. 

   Bild 3: Ta bort tangentbordshöljet


  8. Ta bort tre skruvar.

   Bild 4: Förbered att koppla loss tangentbordet


  9. Efter att ha tagit bort skruvarna som håller fast tangentbordets överkant flyttar du försiktigt tangentbordet några millimeter mot skärmen och viker sedan ned det mot styrplattan.

   Bild 5: Förbered att koppla loss tangentbordet från moderkortet


  10. För att lättare komma åt de två flatkabelkontakterna vrider du datorn medurs och placerar tangentbordet så som visas på bild 6.

   Bild 6: Förbered att koppla loss tangentbordet från moderkortet


  11. Om tangentbordets flatkontakt är fästad med tejp i kontakten tar du försiktigt bort tejpen.

  12. Obs!
   • Om tangentbordskontakten är sönder måste moderkortet bytas ut. Kostnaden för att byta ut moderkortet kan vara större än värdet på en begagnad VAIO.
   Moderkortets tangentbordskontakt består av två delar: en fast del (vit) och en hållare (beige) som håller tangentbordets flatkabel på plats. Lossa försiktigt hållaren genom att trycka lätt i båda kanterna så som visas på bild 7.

   Bild 7: Koppla loss
   flatkabeln

   Flatkabeln lösgörs då och glider ur kontakten utan svårighet.

  13. Styrpinnekontakten består av två delar: en fast del (vit) och en hållare (beige). Lossa försiktigt hållaren genom att trycka lätt i båda kanterna så som visas på bild 8.

   Bild 8: Koppla loss flatkabeln


   Flatkabeln lösgörs då och glider ur kontakten utan svårighet.

  14. Upprepa proceduren i omvänd ordning när du ska installera det nya tangentbordet, och tänk samtidigt på följande:
   • För att slippa onödigt arbete bör du testa om både tangentbordet och styrpinnen är ordentligt anslutna innan du fortsätter med ihopsättningen. Det gör du genom att ansluta nätadaptern till VAIO-datorn, sätta igång datorn och starta Windows. Testa tangentbordet och styrpinnen. Om båda fungerar stänger du av VAIO-datorn, kopplar bort nätadaptern och går vidare med ihopsättningen.