Artikel-ID : S700025055 / Senast ändrat : 06/04/2010

nVidia Graphics (web announcement)


  31 augusti 2009


  I juli 2008 tillkännagav NVIDIA officiellt defekter i samband med en del av deras grafikprocessorer (GPU) p.gr.av tillverkningsfel i grafikkortens material. Samtidigt undersökte Sony och NVIDIA gemensamt om VAIO modeller som utrustats med denna GPU även hade skadats. Undersökningen visade att problemet hittills inte förekom i dessa VAIO modeller.
  Efter närmare undersökningar har Sony nu emellertid fasställt att en mycket liten procentsats VAIO datorer med detta NVIDIA grafikkort kan ha påverkats.
  Dessa datorer kan därför visa en förvrängd bild, slumpmässiga bokstäver eller en tom bildskärm p.gr.av defekta NVIDIA grafikkort.

  Åtgärdning

  Som en del av vår kvalitetsförsäkran övertar Sony reparationskostnader (reservdelar och arbetstid) utan några avgifter under de första fyra åren fr.o.m. inköpsdatum för vederbörande modell (se följande lista) för alla kunder som måste låta reparera sina VAIO datorer p.gr.av problem med NVIDIA grafikprocessorn.
  Om din modell är uppförd i följande lista, inbjuder vi dig att kontakta VAIO Support för en serviceundersökning av din VAIO.

  Lista med gällande modeller

  •    VGN-FZ11x, VGN-FZ18x, VGN-FZ21x, VGN-FZ31x, VGN-FZ38x
  •    VGN-AR11x, VGN-AR21x, VGN-AR31x
  •    VGN-C1Zx, VGN-C2Zx
  •    VGC-LM1xx, VGC-LM2xx
  •    VGC-LT1xx, VGC-LT2xx