Artikel-ID : S700025050 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Åtgärder vid fysiska skador

  Den här artikeln innehåller några riktlinjer om hur du förebygger skador och information om vad du gör om det ändå uppstår.
  svårighetsgrad Svårighetsgrad:
  Mycket lätt
  tid som behövs Tid som behövs:
  Ej relevant


  A. Så här förebygger du skador

  Du har antagligen letat dig fram till den här artikeln därför att din VAIO har fått fysiska skador. Men låt oss ändå ge ett par råd som kan förebygga de flesta orsakerna till att fysiska skador uppstår:

  • Skydda datorn från yttre krafter som kan skada den, till exempel tryck, fukt, barn, djur, skarpa föremål …
  • Ät och drick inte vid datorn.
  • Var aktsam om din bärbara dator – läs och följ riktlinjerna om ergonomi och säkerhet i dokumentationen.
  • Kontrollera att datorn är avstängd eller i standbyläge när den transporteras. Elstötar kan skada en hårddisk som är igång.


  B. Vad gör jag om fysiska skador uppstår

  Tänk på att garantin inte täcker fysiska skador enligt garantivillkoren.

  När du kontaktar våra hjälptjänster kan du få en första uppskattning av hur mycket en bedömning av skadan kommer att kosta. När VAIO-datorn kommer till reparationsavdelningen bedöms skadan och ett pris på reparationen lämnas.

  Om du tror att skadan på din VAIO inte orsakats av yttre faktorer kommer detta att analyseras på reparationsavdelningen. Du får tydlig information om slutresultatet av analysen, och med denna som grund kan du besluta dig för hur du vill gå vidare.
  Om analysen visar att skadan täcks av garantin repareras VAIO-datorn och skickas tillbaka till dig utan ytterligare kommunikation.