Artikel-ID : S700025047 / Senast ändrat : 12/07/2018

Brummande ljud när VAIO-datorn ansluts till en extern förstärkare

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel


svårighetsgrad Svårighetsgrad:
Mycket lätt
tid som behövs Tid som behövs:
Ej relevant

När du ansluter en dator via ljudkabel till en extern förstärkare kan det finnas en skillnad i jordpotential mellan de två enheterna.
Detta kan orsaka några olika sorters problem som till exempel:
  • Brummande ljud från högtalarna
  • Styrplattan fungerar inte riktigt som den ska
Bästa sättet att lösa problemet är att använda en skiljetransformator som avskärmar jordningen i ljudkabeln.

><br> <figure>Bild 1: Skiljetransformator</figure><br> <br> <warning>Viktigt!</warning> <span style=Vi avråder starkt ifrån att se till att någon av enheterna (VAIO eller förstärkare) blir ojordad. Det kan visserligen lösa problem med jordpotentialskillnader, men utsätter både dig själv och utrustningen för fara. Utan ordentlig jordning finns risk att någon får ström med full spänning genom kroppen.