Artikel-ID : S700025039 / Senast ändrat : 12/07/2018

Så här förhindrar du att program startas automatiskt

  Inledningstext

  svårighetsgrad Svårighetsgrad:
  Medel
  tid som behövs Tid som behövs:
  10 minuters aktivitet


  Varning! I den här proceduren inaktiverar du program som kan vara nödvändiga för specifika funktioner. Notera vilka ändringar du gör så att du alltid kan återställa dem senare.

  Msconfig – Startup

  Du kan förhindra program körs vid start med verktyget Msconfig

  • I Windows Vista: Klicka på Start-knappen, skriv msconfig och tryck på Retur.
  • I Windows XP: Klicka på Start, sedan på Kör, skriv msconfig och tryck på Retur
  När verktyget har aktiverats väljer du fliken Startup

  ><br> <figure>Bild 1: msconfig – startup</figure></p> <p>När verktyget har aktiverats väljer du fliken <span style=Startup. Programmen som startas automatiskt finns angivna här. Du kan avmarkera dem som du inte vill ska köras automatiskt vid start.
  Det krävs en omstart för att förändringarna ska verkställas.

  Msconfig – Services

  För ytterligare felsökning kan även specifika tjänster, Services, inaktiveras. Det här alternativet kan användas på samma sätt som ovan.

  Varning!  Använd det här alternativet med försiktighet eftersom systemet kan bli instabilt eller omöjligt att använda om specifika tjänster inaktiveras.

  ><br> <figure>Bild 2: Msconfig – Services</figure> <br> <br> Det här alternativet ska bara användas för felsökningsändamål. Om du vill ändra egenskaper för tjänster i samband med konfiguration av systemmiljön ska verktyget <a name=Services.msc användas.